Lokaal Alternatief en CDA verder zonder DOED

Tijdens de raadsvergadering van 24 oktober jl. heeft wethouder Dominique van Dam haar ontslag aangeboden. DOED heeft daarna aangegeven uit de coalitie te stappen. Als grootste partij zullen wij net als in 2022 de verkenning starten voor een nieuw te vormen coalitie. Hieronder kunnen jullie de bijdrage van fractievoorzitter Wilco van Brandenburg lezen tijdens de raadsvergadering.
Wij respecteren het besluit van de wethouder en vinden het tegelijkertijd jammer dat ze deze beslissing heeft genomen. Wij bedanken haar voor haar inzet op haar portefeuille. We vinden het jammer te moeten horen dat het binnen het college niet gelukt is de verschillen tussen collegeleden te overbruggen.

Wij zijn overvallen door het bericht van onze coalitiegenoot om uit de coalitie te stappen. Wij betreuren ten zeerste de keuze die DOED heeft gemaakt. In de afgelopen 2 jaar hebben we elkaar goed kunnen vinden en hebben prettig samengewerkt. Wat ons betreft had de fractie van DOED kunnen overwegen met een andere wethouder te komen naar aanleiding van het besluit van wethouder Van Dam zodat de samenwerking binnen de coalitie voortgezet had kunnen worden.

In de verkiezingen van 2022 zijn de kiezers van de gemeente Duiven gevallen voor de beloftes uit de campagne van DOED. Wij vinden dat DOED door dit besluit wegloopt voor de verantwoordelijkheid die ze hebben gekregen van de kiezers uit de gemeente duiven.

Wij hebben met het CDA overleg gehad om samen met andere partijen een nieuwe coalitie te kunnen vormen. Als fractievoorzitter van de grootste partij zal ik de rol van verkenner op me nemen.