Raadslid Jurgen den Balvert

Een lid van Lokaal Alternatief heeft mij benaderd of ik interesse heb in de lokale politiek… Ik had er nog nooit bij stilgestaan maar ik heb, mezelf kennende, een gezonde interesse in nieuwe ontwikkelingen en vind het belangrijk dat er voor iedereen mogelijkheden zijn om zich te ontplooien. In het verlengde daarvan zet ik me bijvoorbeeld in voor leerlingen op school, help ik regelmatig mensen in mijn omgeving met vraagstukken over werk en loopbaan trajecten en ben ik in mijn eigen baan nauw betrokken bij het sociaal domein en zelfsturing. Hierbij zag ik ook de link met Lokaal Alternatief. 

Dat is ook de reden waarom ik me wil inzetten voor de lokale politiek. Met een partij die zich inzet voor een gezond en prettig woon- en leefklimaat. Voor iedereen samen. Daarbij weet ik dat niet iedereen de durf of ambitie heeft om op het podium te staan en na het volgen van de training ‘Politiek Actief’, wil ik die vertegenwoordiging op mij nemen, we kunnen niet alles zomaar aan ons voorbij laten gaan, toch?

 Als Liemeriaan zijnde, met een bedrijfskundige achtergrond, ervaring als ondernemer en de laatste jaren werkzaam als werknemer, denk ik dat ik vanuit verschillende invalshoeken politiek vraagstukken kan bekijken. Ik vind het belangrijk om net dat ene steentje bij te mogen dragen of te verleggen, zodat we allemaal in Duiven dat beetje geluk mogen ervaren. En dat begint bij mijzelf verkiesbaar te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen…