Gemma Tiedink geeft wethouderstokje door in gemeente Duiven


Gemma Tiedink neemt binnenkort afscheid als wethouder. Lokaal Alternatief draagt raadslid Joyce Zwaga-Komen voor aan de gemeenteraad als haar opvolger.


Gemma Tiedink: “Ik heb me vier jaar als raadslid ingezet voor een mooiere en gelukkige gemeente Duiven. Als wethouder heb ik de afgelopen 5 jaar met enthousiasme en energie het programma duurzaamheid stevig neer kunnen zetten. Dit is gebeurd met breed draagvlak van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De eerste gebiedsprocessen in het buitengebied zijn op gang gebracht. Daarnaast heb ik leiding kunnen geven aan een positieve verkiezingscampagne en de vorming van een nieuwe fractie en coalitie die nu stevig staan. Met plezier kijk ik terug op een fijne collegiale samenwerking in het college, de coalitie, fractie en gemeenteraad. Ik heb veel van wat ik wilde bereiken gerealiseerd en daarom is dit voor mij een moment om het stokje door te geven aan Joyce Zwaga-Komen die met veel energie en enthousiasme aan de slag gaat voor onze inwoners. De thema’s waar ik me als wethouder voor heb ingezet liggen me na aan het hart, ik hoop daarom snel in een andere rol hiermee aan de slag te gaan.”


Wilco van Brandenburg, fractievoorzitter Lokaal Alternatief: “We verliezen met Gemma een ervaren en betrokken wethouder en begrijpen haar stap. We zijn blij en dankbaar voor wat ze voor de inwoners van de gemeente Duiven en voor onze partij het afgelopen decennium heeft bereikt. We hebben in Joyce Zwaga-Komen een kundige opvolger met veel ervaring in gemeenten. We dragen haar voor aan de gemeenteraad en hopen haar snel te kunnen benoemen.”


Joyce Zwaga-Komen: “Ik vind het erg jammer dat Gemma een andere weg inslaat, ze was de afgelopen jaren de drijvende kracht achter Lokaal Alternatief. Maar ik heb veel zin om het stokje van haar over te nemen. De portefeuille van Gemma Tiedink heeft veel interessante en actuele thema’s waar ik me graag vol voor inzet.”


Gemma Tiedink zal dinsdag 13 juni haar ontslag indienen bij de gemeenteraad met ingang 13 juli a.s.. De verwachting is dat gemeenteraad op 13 juli beslist over de benoeming van een nieuwe wethouder. Wanneer Joyce Zwaga-Komen benoemd wordt tot wethouder zal Rene Looijs namens Lokaal Alternatief toetreden tot de gemeenteraad en wordt Carlo Veraart fractie-assistent.