Uitnodiging Politieke avond 8 oktober 2019

Kom meedenken en -praten
Dinsdag 8 oktober a.s. is er weer een politieke avond in het gemeentehuis. De politieke avonden bestaan uit rondetafels en debattafels.  

Zoals u weet kunt u als inwoner van onze gemeente tijdens de ‘rondetafels’ meedenken, vragen stellen en dus ook uw opvatting(en) geven over onderwerpen. Doel van een ronde tafel is dus om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over een onderwerp om daarna in de raad het debat te kunnen voeren. Bij de ‘debattafels’ is het aan de raadsleden om het politieke debat te voeren om te komen tot besluitvorming over een onderwerp. Dan kunt u als inwoner niet meepraten. Als de debattafel is afgerond dan wordt besloten of een onderwerp als ‘hamerstuk’ naar de eerstvolgende raadsvergadering (in dit geval dinsdag 22 oktober) gaat of als ‘bespreekstuk’. Komt een onderwerp als hamerstuk op de raadsagenda dan is er reden om aan te nemen dat hierover tijdens de raadsvergadering niet nog weer een debat hoeft te worden gevoerd. Gaat een onderwerp als bespreekstuk naar de raadsvergadering dan is er tijdens de debattafel nog geen overeenstemming bereikt en kunnen partijen moties (verzoek aan College) of amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen die dan tijdens de raadsvergadering worden behandeld. Als dat heeft plaatsgevonden vindt de stemming plaats zodat we tot een definitief besluit komen over dat onderwerp. Het is voor elke partij altijd mogelijk om met een ‘stemverklaring’ te komen voor een agenda-punt om daarmee aan te geven dat er weliswaar een meerderheid is in de raad voor of tegen een onderwerp maar dat deze partij het daar niet mee eens is. Dat licht die partij tijdens de raadsvergadering toe door middel van de stemverklaring.
i
Daarom zijn rondetafels zo belangrijk om uw stem te laten horen en mee te denken en te praten zodat we als raadsleden ook uw standpunten in het debat kunnen meenemen om uiteindelijk tot besluitvorming te komen. Natuurlijk is duidelijk en logisch dat u niet alle onderwerpen op de agenda even belangrijk zult vinden maar deze avond staan o.a. onze gemeentelijke financiën, het woningbouwprogramma en de toekomst van de weekmarkt op de agenda. Dus denk en praat met ons en laat ook deze onderwerpen niet alleen aan de gemeenteraad over.

U bent van harte welkom tijdens, maar ook voor en na de bespreking van de agendapunten.    

Tot dinsdagavond. 

Profielschets voor een nieuwe burgemeester overhandigd.

Tijdens een bijzondere raadsvergadering is de profielschets overhandigd aan de Commissaris van de Koning in Gelderland, Jonn Berends.

De solliciatieprocedure kan nu van start en de nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin 2020 starten.

Voor meer informatie over de profielschets en de procedure kijk op:  https://www.duiven.nl/profielschets

Op de foto Piet Dijkstra voorzitter van de vertrouwenscommissie, burgemeester Rik de Lange en Commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends

Uitnodiging Politieke avond 10 september 2019

Graag nodigen wij je uit voor de Politieke Avond van 10 september 2019.

Een van de onderwerpen is het debat voor Verklaring van geen bedenkingen 2 windturbines RWZI InnoFase.

Er zijn 2 ruimtes waar de avond plaatsvindt. De Raadszaal en Publieksruimte. Klik voor de meer onderwerpen op de agenda , misschien zijn er onderwerpen die je interesseren, kom dan om 19.30 uur naar het Gemeentehuis Duiven.

Tot vanavond.

Wethouders en schoolkinderen steken samen over naar een duurzame toekomst

Woensdag 28 augustus 2019 om 10.00 uur lanceerden de gemeenten Duiven en Westervoort de campagne: Samen 1Nergie. Wethouder Gemma Tiedink-Koning stak samen met de kinderen van groep 8 van de basisschool Remigius een thematisch aangekleed zebrapad over. Met deze oversteek werd het symbolische startschot voor het programma Samen 1Nergie gegeven. Wethouder Hans Breunissen van de gemeente Westervoort deed dit in zijn gemeente met de kinderen van de basisschool De Brug. Doelstelling: een duurzame samenleving in 2050.

Zomerschool in Duiven voor het 2e jaar gestart.

Vandaag is de Zomerschool in Duiven voor het 2e jaar van start gegaan. Wethouder Ineke Knuiman heeft symbolisch het lintje doorgeknipt als startsein. De eerste dag kwamen er ruim 30 enthousiaste kinderen naar de Zomerschool.

Ook volwassen statushouders kunnen komende weken in Duiven naar de zomerschool. Op die manier kunnen statushouders in de zomermaanden blijven oefenen met de Nederlandse taal. Aan de taallessen in de zomervakantie verlenen onder meer de scouting, de bibliotheek, een dansschool, het Gilde Remigius en de brandweer hun medewerking.

 

Veel aandacht voor taal verpakt in veel leuke activiteiten!

Laatste Raadsvergadering en zomerreces

Dinsdag 2 juli 2019 was de laatste Raadsvergadering, deze stond vooral in het teken van de voorjaarsnota 2019. Het was een hele lange maar effectieve dag.

Er zijn 2 moties en 1 amendement waar Lokaal Alternatief mede-indiener van was aangenomen. Door op de moties en het amendement te klikken kunt je deze nalezen.

Motie:

Vitaal Centrum Duiven

Woningbouw

Amendement:

Voorjaarsnota Duiven 2019

 

De gemeenteraad gaat nu met zomerreces en komen dinsdag 3 september 2019 weer voor de Politieke avond bijeen. Graag zien we jullie dan in de raadszaal en/of in de publieke ruimte. De onderwerpen zullen in de agenda van de gemeente vermeld worden. Natuurlijk komt er weer een uitnodiging op onze website.

Op onze homepagina onder het ‘kopje’ documenten staat onze nieuwsbrief juni 2019, in deze zomereditie vertelt o.a. Ineke Knuiman over onze Jeugdzorg in duiven en stelt Eva Hofs zich voor als nieuw bestuurslid en nog veel meer. Zeker de moeite waard om deze nieuwsbrief te lezen.

 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie en zien en spreken jullie daarna graag weer.

Ineke, Gemma, Piet D. Piet A. Eric, Stefani, John, Jan, Clemens en Karin

 

Uitnodiging Raadsavond 2 juli 2019

Graag nodigen wij je uit voor de Raadsavond op dinsdag 2 juli.

In verband met de Voorjaarsnota 2019 en de Algemene Beschouwingen begint deze vergadering om 13.00 uur duurt tot 20.30 uur.

In de voorjaarsnota 2019 kijken we vooruit naar de begroting 2020. Het college doet voorstellen voor nieuwe activiteiten. Voor politieke partijen is de behandeling van de voorjaarsnota bij uitstek een goed moment om nieuwe ideeën aan te dragen die goed zijn voor Duiven en wijzigingsvoorstellen in te dienen om verbeteringen aan te brengen in het huidige beleid.

Onder de link agenda kun je de volledige agenda vinden. Laat je even weten of je erbij bent?

 

Uitnodiging Politieke Avond 18 juni 2019

Graag nodigen wij je uit voor de Politieke Avond op dinsdag 18 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis @GemeenteDuiven.

Er zijn deze avond 4 onderwerpen deze zullen plaatsvinden in de raadszaal en publieke ruimte.

  • Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem Nijmegen. Tijdstip 19.30-20.30 u in de Raadzaal
  • Beleid plaatsing LED Billboards gemeente Duiven. Tijdstip 19.30-20.30 u in de Publieksruimte
  • Voorjaarsnota gemeente Duiven. Tijdstip 20.45-21.45 u in de Raadzaal
  • Afvalambities: van afval naar grondstof. Tijdstip 20.45-21.45 uur in de Publieksruimte

Wil je meepraten of een onderwerp, schuif aan bij de ronde tafel.

Hier vind je de agenda van de politieke avond, de rondetafelgesprekken bespreken we graag met jou. Laat je even weten of je er bij bent?