Het coalitieakkoord is getekend!

Wij hebben samen met CDA Duiven en VVD Duiven het coalitieakkoord ondertekend.

Een nieuwe start in de huidige raadsperiode waarin wij samen aan de slag gaan voor een mooi Loo, Groessen en Duiven.

Verkenner en fractievoorzitter Wilco van Brandenburg heeft samen met onze Wethouder Joyce Zwaga-Komen de gesprekken gevoerd. Die gesprekken gingen zo goed dat er niet lang nodig was om een mooi, nieuw coalitieakkoord op papier te zetten.

De titel van het akkoord is ‘Samen aan de slag!’

We sluiten ons aan bij de woorden van de VVD:

“De titel van het akkoord geeft wat ons betreft aan wat we samen willen bereiken in samenwerking en in uitvoering met alle raadsleden.”

Samen aan de slag!

Lokaal Alternatief en CDA verder zonder DOED

Tijdens de raadsvergadering van 24 oktober jl. heeft wethouder Dominique van Dam haar ontslag aangeboden. DOED heeft daarna aangegeven uit de coalitie te stappen. Als grootste partij zullen wij net als in 2022 de verkenning starten voor een nieuw te vormen coalitie. Hieronder kunnen jullie de bijdrage van fractievoorzitter Wilco van Brandenburg lezen tijdens de raadsvergadering.
Wij respecteren het besluit van de wethouder en vinden het tegelijkertijd jammer dat ze deze beslissing heeft genomen. Wij bedanken haar voor haar inzet op haar portefeuille. We vinden het jammer te moeten horen dat het binnen het college niet gelukt is de verschillen tussen collegeleden te overbruggen.

Wij zijn overvallen door het bericht van onze coalitiegenoot om uit de coalitie te stappen. Wij betreuren ten zeerste de keuze die DOED heeft gemaakt. In de afgelopen 2 jaar hebben we elkaar goed kunnen vinden en hebben prettig samengewerkt. Wat ons betreft had de fractie van DOED kunnen overwegen met een andere wethouder te komen naar aanleiding van het besluit van wethouder Van Dam zodat de samenwerking binnen de coalitie voortgezet had kunnen worden.

In de verkiezingen van 2022 zijn de kiezers van de gemeente Duiven gevallen voor de beloftes uit de campagne van DOED. Wij vinden dat DOED door dit besluit wegloopt voor de verantwoordelijkheid die ze hebben gekregen van de kiezers uit de gemeente duiven.

Wij hebben met het CDA overleg gehad om samen met andere partijen een nieuwe coalitie te kunnen vormen. Als fractievoorzitter van de grootste partij zal ik de rol van verkenner op me nemen.

Gemma Tiedink geeft wethouderstokje door in gemeente Duiven


Gemma Tiedink neemt binnenkort afscheid als wethouder. Lokaal Alternatief draagt raadslid Joyce Zwaga-Komen voor aan de gemeenteraad als haar opvolger.


Gemma Tiedink: “Ik heb me vier jaar als raadslid ingezet voor een mooiere en gelukkige gemeente Duiven. Als wethouder heb ik de afgelopen 5 jaar met enthousiasme en energie het programma duurzaamheid stevig neer kunnen zetten. Dit is gebeurd met breed draagvlak van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De eerste gebiedsprocessen in het buitengebied zijn op gang gebracht. Daarnaast heb ik leiding kunnen geven aan een positieve verkiezingscampagne en de vorming van een nieuwe fractie en coalitie die nu stevig staan. Met plezier kijk ik terug op een fijne collegiale samenwerking in het college, de coalitie, fractie en gemeenteraad. Ik heb veel van wat ik wilde bereiken gerealiseerd en daarom is dit voor mij een moment om het stokje door te geven aan Joyce Zwaga-Komen die met veel energie en enthousiasme aan de slag gaat voor onze inwoners. De thema’s waar ik me als wethouder voor heb ingezet liggen me na aan het hart, ik hoop daarom snel in een andere rol hiermee aan de slag te gaan.”


Wilco van Brandenburg, fractievoorzitter Lokaal Alternatief: “We verliezen met Gemma een ervaren en betrokken wethouder en begrijpen haar stap. We zijn blij en dankbaar voor wat ze voor de inwoners van de gemeente Duiven en voor onze partij het afgelopen decennium heeft bereikt. We hebben in Joyce Zwaga-Komen een kundige opvolger met veel ervaring in gemeenten. We dragen haar voor aan de gemeenteraad en hopen haar snel te kunnen benoemen.”


Joyce Zwaga-Komen: “Ik vind het erg jammer dat Gemma een andere weg inslaat, ze was de afgelopen jaren de drijvende kracht achter Lokaal Alternatief. Maar ik heb veel zin om het stokje van haar over te nemen. De portefeuille van Gemma Tiedink heeft veel interessante en actuele thema’s waar ik me graag vol voor inzet.”


Gemma Tiedink zal dinsdag 13 juni haar ontslag indienen bij de gemeenteraad met ingang 13 juli a.s.. De verwachting is dat gemeenteraad op 13 juli beslist over de benoeming van een nieuwe wethouder. Wanneer Joyce Zwaga-Komen benoemd wordt tot wethouder zal Rene Looijs namens Lokaal Alternatief toetreden tot de gemeenteraad en wordt Carlo Veraart fractie-assistent.

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 januari jl. hebben de leden van Lokaal Alternatief de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vastgesteld. Met trots presenteren wij:

Kandidaten:

 1. Gemma Tiedink-Koning
 2. Wilco van Brandenburg
 3. Stefani Meijer-Uffing
 4. Annelies Nass-Bellers
 5. Joyce Zwaga-Komen
 6. Jurgen den Balvert
 7. Rene Looijs
 8. Carlo Veraart
 9. Jolien Ringhilescu-Siegers
 10. Wendy de Jonge
 11. Ruben Fortuin
 12. Henrieke Smeenge
 13. Nancy Ecoma Verstege
 14. Pieter Bloemberg
 15. Dirk van Mook

Lokaal Alternatief presenteert 14 kandidaten

Lokaal Alternatief presenteert een lijst met 14 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Omdat er nog gesprekken gevoerd worden met extra kandidaten stellen de leden in januari de definitieve kieslijst vast. Gemma Tiedink is tot lijsttrekker gekozen. Het verkiezingsprogramma met thema’s als lokale cultuur, onze streek, gezondheid, groen, leefbaarheid en werk en onderwijs dichtbij, is vastgesteld.

Op 8 december jl. hield Lokaal Alternatief haar online Algemene Ledenvergadering. De kandidatenlijst is door de leden met veel enthousiasme ontvangen en het verkiezingsprogramma is na inbreng van de leden vastgesteld. De kandidatenlijst heeft naast fractievoorzitter Stefani Meijer-Uffing veel nieuwe gezichten. René Looijs, nu fractie-assistent van de PvdA, is ook een kandidaat voor Lokaal Alternatief bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Vertrouwd programma

Met een vertrouwd programma bouwt Lokaal Alternatief voort op dat van 2018 waarin Geluk, Duurzaamheid en Trots op de streek een belangrijke plek hadden. ‘Corona heeft ons geleerd wat echt belangrijk is in het leven. Dat vind je terug in de thema’s van ons programma: geluk vind je dichtbij.’, licht lijsttrekker Gemma Tiedink toe.

Zijn plek op de concept kieslijst was voor raadslid Clemens Koning reden om zijn zetel voor Lokaal Alternatief mee te nemen naar het CDA. Met het vertrek van Clemens verliest Lokaal Alternatief een fractie-, en partijlid met veel ervaring. Ondanks zijn vertrek blijven de fractie, bestuur en leden met veel positieve energie stappen zetten richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

De Kandidaten zijn:

Gemma Tiedink-Koning

Wilco van Brandenburg

Stefani Meijer-Uffing

Annelies Nass-Bellers

Joyce Zwaga-Komen

Jurgen den Balvert

Rene Looijs

Jolien Ringhilescu-Siegers

Wendy de Jonge

Ruben Fortuin

Henrieke Smeenge

Nancy Ecoma Verstege

Pieter Bloemberg

Dirk van Mook

Piet Dijkstra Bedankt!

Wij bedanken Piet voor de bijna 16 jaar dat hij actief was voor eerst Gemeentebelangen en later Lokaal Alternatief! Natuurlijk feliciteren wij hem van harte met de Koninklijke onderscheiding die hij ontving.! Piet verlaat onze fractie omdat hij gaat verhuizen naar een woning buiten gemeente Duiven. We wensen hem en zijn vrouw Stien veel geluk. Pieter van Nispen, al eerder fractielid voor Lokaal Alternatief, treedt toe tot onze fractie.

Profielschets voor een nieuwe burgemeester overhandigd.

Tijdens een bijzondere raadsvergadering is de profielschets overhandigd aan de Commissaris van de Koning in Gelderland, Jonn Berends.

De solliciatieprocedure kan nu van start en de nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin 2020 starten.

Voor meer informatie over de profielschets en de procedure kijk op:  https://www.duiven.nl/profielschets

Op de foto Piet Dijkstra voorzitter van de vertrouwenscommissie, burgemeester Rik de Lange en Commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends