Zomerschool in Duiven voor het 2e jaar gestart.

Vandaag is de Zomerschool in Duiven voor het 2e jaar van start gegaan. Wethouder Ineke Knuiman heeft symbolisch het lintje doorgeknipt als startsein. De eerste dag kwamen er ruim 30 enthousiaste kinderen naar de Zomerschool.

Ook volwassen statushouders kunnen komende weken in Duiven naar de zomerschool. Op die manier kunnen statushouders in de zomermaanden blijven oefenen met de Nederlandse taal. Aan de taallessen in de zomervakantie verlenen onder meer de scouting, de bibliotheek, een dansschool, het Gilde Remigius en de brandweer hun medewerking.

 

Veel aandacht voor taal verpakt in veel leuke activiteiten!

Laatste Raadsvergadering en zomerreces

Dinsdag 2 juli 2019 was de laatste Raadsvergadering, deze stond vooral in het teken van de voorjaarsnota 2019. Het was een hele lange maar effectieve dag.

Er zijn 2 moties en 1 amendement waar Lokaal Alternatief mede-indiener van was aangenomen. Door op de moties en het amendement te klikken kunt je deze nalezen.

Motie:

Vitaal Centrum Duiven

Woningbouw

Amendement:

Voorjaarsnota Duiven 2019

 

De gemeenteraad gaat nu met zomerreces en komen dinsdag 3 september 2019 weer voor de Politieke avond bijeen. Graag zien we jullie dan in de raadszaal en/of in de publieke ruimte. De onderwerpen zullen in de agenda van de gemeente vermeld worden. Natuurlijk komt er weer een uitnodiging op onze website.

Op onze homepagina onder het ‘kopje’ documenten staat onze nieuwsbrief juni 2019, in deze zomereditie vertelt o.a. Ineke Knuiman over onze Jeugdzorg in duiven en stelt Eva Hofs zich voor als nieuw bestuurslid en nog veel meer. Zeker de moeite waard om deze nieuwsbrief te lezen.

 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie en zien en spreken jullie daarna graag weer.

Ineke, Gemma, Piet D. Piet A. Eric, Stefani, John, Jan, Clemens en Karin

 

Uitnodiging Raadsavond 2 juli 2019

Graag nodigen wij je uit voor de Raadsavond op dinsdag 2 juli.

In verband met de Voorjaarsnota 2019 en de Algemene Beschouwingen begint deze vergadering om 13.00 uur duurt tot 20.30 uur.

In de voorjaarsnota 2019 kijken we vooruit naar de begroting 2020. Het college doet voorstellen voor nieuwe activiteiten. Voor politieke partijen is de behandeling van de voorjaarsnota bij uitstek een goed moment om nieuwe ideeën aan te dragen die goed zijn voor Duiven en wijzigingsvoorstellen in te dienen om verbeteringen aan te brengen in het huidige beleid.

Onder de link agenda kun je de volledige agenda vinden. Laat je even weten of je erbij bent?

 

Uitnodiging Politieke Avond 18 juni 2019

Graag nodigen wij je uit voor de Politieke Avond op dinsdag 18 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis @GemeenteDuiven.

Er zijn deze avond 4 onderwerpen deze zullen plaatsvinden in de raadszaal en publieke ruimte.

 • Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem Nijmegen. Tijdstip 19.30-20.30 u in de Raadzaal
 • Beleid plaatsing LED Billboards gemeente Duiven. Tijdstip 19.30-20.30 u in de Publieksruimte
 • Voorjaarsnota gemeente Duiven. Tijdstip 20.45-21.45 u in de Raadzaal
 • Afvalambities: van afval naar grondstof. Tijdstip 20.45-21.45 uur in de Publieksruimte

Wil je meepraten of een onderwerp, schuif aan bij de ronde tafel.

Hier vind je de agenda van de politieke avond, de rondetafelgesprekken bespreken we graag met jou. Laat je even weten of je er bij bent?

Uitnodiging Politieke Avond 21 mei 2019

Graag nodigen wij je uit voor de Politieke Avond op dinsdag 21 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis @GemeenteDuiven.

Er zijn deze avond 5 onderwerpen deze zullen plaatsvinden in de raadszaal en publieke ruimte.

 • Ontwerp VVGB twee windturbines RWZI Innofase
 • Evaluatie experiment Burgerbegroting Duiven
 • Economische visie op De Liemers
 • Privatisering Mondriaanstraat 14
 • Zienswijzen op de jaarrekening en begroting van BVO DRAN, MGRE, 1Stroom, VGGM, SdL, Regio Arnhem Nijmegen.

Hier vind je de agenda van de politieke avond, de rondetafelgesprekken bespreken we graag met jou. Laat je even weten of je er bij bent?

Uitnodiging politieke avond 12 maart 2019

Graag nodigen wij je uit voor de politieke avond op dinsdag 12 maart 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis @GemeenteDuiven.

Om 19.00 uur zal er in de hal van het gemeentehuis door een aantal sprekers gebruik worden gemaakt van de Speakers Corner, je kunt hierbij ook aanwezig zijn.

Er zijn deze avond 3 ronde en 2 debattafels. De onderwerpen zijn:

 • Ontwikkeling Eilandplein 302, huisvesting Consultatie Bureau
 • Presentatie jaaroverzicht politie 2018 en zienswijze ontwerp meerjarenbeleidsplan politie
 • Presentatie voorgenomen realisatie rioolwaterzuivering InnoFase.

Hier vind je de agenda van de politieke avond, de rondetafelgesprekken bespreken we graag met jou. Laat je even weten of je er bij bent?

Experiment gebruik van katheder en interruptiemicrofoon

Om de raadsvergadering overzichtelijker en voor publiek en deelnemers levendiger te maken, gaan we het experiment aan om te werken met het katheder en de interruptiemicrofoon.

Afgelopen dinsdag was de aftrap.

Het door Groenlinks ingediende amendement werd toegelicht door de heer Baltjes aan het katheder.

Alle raadsleden konden via de interruptiemicrofoon vragen stellen en hun reactie hierop geven.

Raadslid Jan Knol gaf aan dat Lokaal Aternatief dit amendement steunt.

Burgemeester Rik de Lange stelt zich niet meer beschikbaar.

Burgemeester Rik de Lange heeft dinsdag aangekondigd dat hij zich niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn als burgemeester van de gemeente Duiven. Tot eind november 2019 blijft de burgemeester zich met evenveel betrokkenheid, inzet en enthousiasme inzetten voor de gemeente Duiven.

Burgemeester Rik de Lange: ‘Na ruim 21 jaar in het openbaar bestuur als raadslid, wethouder en burgemeester ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen. Dat kan binnen of buiten het openbaar bestuur zijn’. Ook speelt voor hem mee dat hij meer tijd wil vrij maken voor vrienden en familie.