Verkiezingsprogramma 2022-2026

Inwoners van de gemeente Duiven: dank voor jullie bijdrage!

Samen met inwoners uit Duiven, Groessen en Loo hebben we gewerkt aan ons verkiezingsprogramma. Met dit resultaat! Heeft u de enquête ingevuld of met ons gesproken tijdens de bijeenkomst ‘Op weg naar gemeenteraadsverkiezing 2022’? Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Lokaal Alternatief gaat voor een:

 • Trotse samenleving, omdat alle inwoners er actief hun steentje aan bijdragen;
 • Duurzame samenleving, die wat betreft sociale en fysieke leefomgeving in balans is, zonder een voorschot te nemen op toekomstige generaties;
 • Gelukkige samenleving, waarin inwoners een optimale kwaliteit van leven nastreven met wederzijds respect en compassie voor elkaar.

Missie

 • Lokaal Alternatief is de lokale politieke partij in de gemeente Duiven die de belangen behartigt van alle inwoners van deze gemeente. Niet de landelijke politiek, maar de inwoners van Duiven, Groessen en Loo bepalen onze politieke agenda.
 • Wij leggen ons oor te luisteren en maken afwegingen met ons hart en ons gezond verstand.
 • Wij zijn, over de afwegingen die we maken, helder en stellen ons kwetsbaar op, zodat we samen met inwoners kunnen werken aan een duurzame, gelukkige en trotse samenleving waarin ieder zijn of haar steentje bijdraagt.

Lokaal Alternatief vindt het belangrijk dat:

 • Inwoners, verenigingen en bedrijven zelf en samen aan de slag gaan om nieuwe initiatieven, activiteiten en evenementen tot stand te brengen. Maatschappelijke organisaties en Gemeente Duiven ondersteunen hen hierbij.
 • Inwoners, verenigingen en bedrijven uit Duiven, Groessen en Loo hun ervaringen en ideeën met elkaar delen en dat zij met elkaar samenwerken.
 • Gemeente Duiven ondersteuning biedt aan initiatieven die bijdragen aan een duurzame, trotse en gelukkige samenleving.
 • De financiële situatie van Gemeente Duiven duurzaam gezond blijft, zodat we de meest kwetsbaren in onze samenleving ook in de toekomst kunnen blijven ondersteunen.
 • We streven naar harmonie en goede samenwerking binnen het college van burgemeesters en wethouders.
 • We weten dat we binnen de politiek een bescheiden rol hebben in het geluk van de inwoners. We hebben een belangrijke rol in de gemeenteraad, we zijn daadkrachtig, maar nemen een bescheiden houding aan.
 • Er een goede, inhoudelijke samenwerking is met andere Liemerse gemeenten en de Groene Metropool regio Arnhem Nijmegen.

Lokaal Alternatief kiest voor 5 thema’s:

 1. Lokale Cultuur – Onze Streek
 2. Gezondheid Dichtbij
 3. Lokaal Groen
 4. Lokale Leefbaarheid
 5. Werk en Onderwijs Dichtbij