Wie is LA-vereniging

Lokaal Alternatief is een politieke vereniging, opgericht in 2009 na de fusie tussen de twee lokale partijen Lijst Groessen en Gemeentebelangen. Lokaal Alternatief komt op voor de belangen van de inwoners van Gemeente Duiven zonder dat wij gebonden zijn aan partijrestricties opgelegd door hogere besturen van landelijke politieke partijen.

Bestuur

Het bestuur leidt de vereniging. De (jaarlijkse) ledenvergadering kiest de bestuursleden. ZijĀ supporten en faciliteren de fractie en wethouders van Lokaal Alternatief waar mogelijk. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het “4 jaren-stappenplan” richting de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur neemt geen politieke stelling in, dit is voorbehouden aan onze fractieleden die verkozen zijn in de gemeenteraad.

Voorzitter

Theo Aaldering

theo.aaldering@upcmail.nl

0688058746

Penningmeester

Frank de Ruiter

frankderuiter7@gmail.com

0624726967

Secretaris

vacature

Notulist

Cynthia Rosina

crosina@chello.nl

0641562338

 

Bestuursleden

John de Groot

john.degroot@KPN.com

0651593583

communicatie

Eva HofsĀ 

eva.hofs@live.nl

0642375406