Wie is LA-vereniging

Lokaal Alternatief is een politieke vereniging, opgericht in 2009 na de fusie tussen de twee lokale partijen Lijst Groessen en Gemeentebelangen. Lokaal Alternatief komt op voor de belangen van de inwoners van Gemeente Duiven zonder dat wij gebonden zijn aan partijrestricties opgelegd door hogere besturen van landelijke politieke partijen. Lokaal Alternatief heeft ongeveer 100 leden.

Bestuur

Het bestuur leidt de vereniging. De (jaarlijkse) ledenvergadering kiest de bestuursleden. Zij supporten en faciliteren de fractie en wethouders van Lokaal Alternatief waar mogelijk. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het “4 jaren-stappenplan” richting de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur neemt geen politieke stelling in, dit is voorbehouden aan onze fractieleden die verkozen zijn in de gemeenteraad.

Joyce Komen is voorzitter van het bestuur, Gerrit van Dam is algemeen bestuurslid

Vertrouwenscommissie

Het bestuur wordt ondersteund door de vertrouwenscommissie. Zij voeren de voortgangsgesprekken met fractieleden, wethouders en kandidaten voor de kieslijst. Dorothe van Dalen, Theo Nass en bestuursvoorzitter Joyce Komen vormen de vertrouwenscommissie.

Verkiezingsprogrammacommissie

Deze commissie bestaat uit fractievoorzitter Stefani Meijer-Uffing, wethouder Gemma Tiedink, bestuurslid Gerrit van Dam, Jolien Ringhilescu-Slegers, Wilco van Brandenburg en Eva Hofs. Zij zijn aan de slag met het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Zij brengen ideeen van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit gemeente Duiven en leden van Lokaal Alternatief bij elkaar.

Communicatiewerkgroep

De communicatiewerkgroep schrijft berichten voor de nieuwsbrief, de website en social media. Zij bereiden zich voor op de verkiezingscampagne. De werkgroep bestaat uit Eva Hofs en Wendy de Jonge en onze redacteuren Suva Boersma en Camillia Stokman.