Wie is LA-vereniging

Lokaal Alternatief is een politieke vereniging, opgericht in 2009 na de fusie tussen de twee lokale partijen: Lijst Groessen en Gemeentebelangen. Lokaal Alternatief komt op voor de belangen van de inwoners van Gemeente Duiven zonder dat wij gebonden zijn aan partijrestricties opgelegd door hogere besturen van landelijke politieke partijen. Lokaal Alternatief heeft ongeveer 120 leden.

Bestuur

Het bestuur leidt de vereniging. De (jaarlijkse) ledenvergadering kiest de bestuursleden. Zij supporten en faciliteren de fractie en wethouders van Lokaal Alternatief waar mogelijk. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het “4 jaren-stappenplan” richting de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur neemt geen politieke stelling in, dit is voorbehouden aan onze fractieleden die verkozen zijn in de gemeenteraad.

Joyce Zwaga-Komen is voorzitter van het bestuur.

Vertrouwenscommissie

Het bestuur wordt ondersteund door de vertrouwenscommissie. Zij voeren de voortgangsgesprekken met fractieleden, wethouders en kandidaten voor de kieslijst. Dorothe van Dalen en Theo Nass vormden de vertrouwenscommissie voor de verkiezingen van 2022.

Verkiezingsprogrammacommissie

De verkiezingsprogrammacommissie 2022 bestond uit Stefani Meijer-Uffing, Gemma Tiedink, Jolien Ringhilescu-Siegers en Wilco van Brandenburg. Zij brachten ideeën van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit gemeente Duiven en leden van Lokaal Alternatief bij elkaar.

Communicatiewerkgroep

De communicatiewerkgroep schrijft berichten voor de nieuwsbrief, de website en social media. De werkgroep bestaat uit Wendy de Jonge, Gemma Tiedink-Koning en Jolien Ringhilescu-Siegers.