Lokaal Groen

Lokaal Groen gaat over duurzaamheid, groene wijken en dorpen, de veranderingen in het klimaat en hoe we met elkaar de transitie kunnen maken naar duurzame energie. Ons klimaat verandert en daardoor neemt de kans op overstromingen en extreme droogte toe. We willen het voor inwoners, verenigingen en bedrijven gemakkelijker maken om de dorpen en wijken te vergroenen.

Met ons duurzaamheidsprogramma ‘Samen1nergie’ werken we aan activiteiten op het gebied van klimaatadaptatie, waarbij we de omgeving aanpassen op hittestress en extreme regenval; grondstoffentransitie, waar afval verwerkt wordt tot grondstof en de energietransitie, waar gewerkt wordt aan duurzame energieopwekking en het gasloos verwarmen van onze huizen. Het aanpassen van onze omgeving kan samen gaan met het versterken van de biodiversiteit. Samen met onze inwoners leveren we een bijdrage aan een duurzamere samenleving.

Wat we nu al doen, blijven we doen:

  • We plaatsen waar het nodig is afvalbakken in de openbare ruimte en stimuleren samen met GoClean De Liemers inwoners het afval mee te nemen om zo zwerfafval tegen te gaan.
  • Het stimuleren van bloeiend bermbeheer door het ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven als ‘Duiven Groessen Loo Bloeit’ en het maaibeleid van de gemeente hierop aanpassen.
  • We versterken samen met inwoners het landschap, ook langs het voorgenomen A15-tracé, met de A15-gelden.
  • Inwoners uitdagen hun tuinen te vergroenen met acties als ‘Tegel eruit plant erin’ en het ‘NK tegelwippen’.

Wat Lokaal Alternatief nog meer wil doen:

  • Samen met agrariërs een visie op de toekomst van de agrarische sector in de Liemers maken. Hierbij is er aandacht voor de afzet van hun producten in de Liemers en het stimuleren van korte ketens.
  • Samen met natuurwerkgroepen als de Knotploeg, Hoogstambrigade, Poelenwerkgroep, Milieuvrienden Duiven en Groen Manifest het landschap in de buitengebieden onderhouden en versterken door bijvoorbeeld planten, bomen en struiken voor particulieren gezamenlijk in te kopen in het project ‘Dorpen in het Groen’.
  • Samen met inwoners projecten uitvoeren die bijdragen aan een gezondere buitenruimte die goed bereikbaar is te voet en per fiets met voldoende biodiversiteit, groen, schaduw en gebruiksgemak.
  • Onze eigen energiecoöperatie Energie De Liemers ondersteunen bij het realiseren van duurzame energieopwekking en energiebesparing.
  • Samen met de inwoners van onder anderen de startwijken de Vergert en Centrum Oud-Zuid een plan maken om de huizen te verwarmen zonder aardgas, maar op een manier die voor iedereen betaalbaar is. Zo gaan we energiearmoede tegen.