Gezondheid Dichtbij

Gezondheid zien we steeds minder als het afwezig zijn van ziekte. We kijken er steeds meer naar als het hebben van de kracht om met de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan. Het duidelijke verband tussen gezondheid en geluk wordt door deze nieuwe kijk alleen maar sterker. Het gaat dan niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar ook om mentale gezondheid. Het aantal keren dat mensen contact hebben met familie, vrienden, kennissen en buren, hangt sterk samen met hun welzijn. Als je minder mobiel bent, is afstand vaak een belemmering om hen te ontmoeten. Het is daarom belangrijk dat je dicht bij je eigen sociale omgeving kunt blijven wonen.

Ook in coronatijd hebben we gemerkt welke grote rol gezondheid en ziekte spelen in het dagelijks leven en wat het voor je mentale en lichamelijke gezondheid betekent als contacten ineens wegvallen. In het afgelopen jaar zijn mooie, creatieve initiatieven ontstaan in de wijken, bij buurtbewoners en organisaties, waarbij we oog hadden voor de ander en elkaar ondersteunden daar waar dat nodig was.

Wat we nu al doen, blijven wij doen:

  • De Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisartsen is aangesteld. De Praktijkondersteuner kijkt samen met het gezin vroeg naar wat er nodig is om een kind te helpen. Bijkomend voordeel is dat kosten van de jeugdzorg hierdoor aanzienlijk lager uitvallen, omdat al vroegtijdig de juiste hulp op gang komt.
  • Via Vroegeropaf werken we samen met zorgverzekeraars, woningcorporaties en energieleveranciers bij het signaleren van problematische schulden en komen we eerder in contact met deze inwoners.
  • Bij besluiten die we nemen stellen we de vraag ‘draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?’.
  • Het programma waar inwoners met een klein budget via de Gelrepas met korting aan deel kunnen nemen, bevat veel meer lokale activiteiten.

Wat Lokaal Alternatief nog meer wil doen:

  • Samen met inwoners, lokale verenigingen en zorg-, en welzijnsorganisaties doelgroepgericht eenzaamheid in onze gemeente aanpakken.
  • Mensen nog meer stimuleren in onze omgeving te wandelen en fietsen, te ontspannen en ontmoeten door bijvoorbeeld het buitengebied nog beter  toegankelijk te maken.
  • Vrijwilligerswerk als een zingevende tijdsbesteding stimuleren.
  • Uitvoering geven aan het Nationaal Preventieakkoord waarbij roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik, gebruik van stimulerende middelen en mentale weerbaarheid aangepakt wordt.