Politieke Info

Wilt u de politieke avonden en raadsvergaderingen volgen?

Hier vindt u de vergaderagenda en in de vergadering de link om deze online te kunnen bijwonen.

Privacy beleid Lokaal Alternatief

Document

Verkiezingsprogramma

Nieuwsbrief

2019 Juni

2018 December + extra bijlage

2018 September

2018 Juli

2018 Maart

2018 Februari

Coalitieprogramma

Ruimte en Vertrouwen

Samen werken we aan onze gemeente

Moties & Amendementen

  • 2019 Ingediende Moties

Motie Woningbouw

Motie Vitaal Centrum Duiven

Motie windturbines RWZI InnoFase

Motie tekorten Sociaal Domein

  • 2019 Aangenomen Amendementen

Voorjaarsnota 2019

conceptbrief Zienswijze BVO DRAN

  • 2018 Ingediende Moties

Motie Vuurwerk Inzameling

  • 2018 Ondertekende Moties

OZB compensatie 2016

Communicatie met inwoners Duiven

  • 2018 Aangenomen Amendementen

Borgen gelden A15 

Fysieke maatregelen parkeerplaats Oostsingel

Versnelling woningbouw

Project 30 km v Dorth tot Medlerstr-Eltensestr 

  • 2017 Ingediende Moties

Operatie Steenbreek: Tegels eruit, planten erin

Statiegeldalliantie

Esthetisch Programma van Eisen A15

Aanpassing beleid Windturbines

Red de bij en de vlinder

Privatisering gebouwen Visserlaan

Accountantsverklaring 2016

Aanbestedingsvoordeel A15

  • 2017 Ondertekende Moties

Opheffen besluit toestaan fietsers in de voetgangerszone van het centrum