Wie is LA in bestuur Gemeente Duiven

Vertrouwd, Vernieuwing, Verbinden! voor een Gelukkig Duiven

Wethouders

Lokaal Alternatief levert 2 wethouders aan het College van Burgemeester en Wethouders (2018-2022). Onze wethouders voeren het coalitieakkoord 2018-2022 uit binnen het gedachtegoed van Lokaal Alternatief.

Ineke Knuiman
Ineke Knuiman Wethouder
Gemma Tiedink
Gemma Tiedink Wethouder

Raadsfractie:

De fractie van Lokaal Alternatief in de Duivense gemeenteraad bestaat uit leden van Lokaal Alternatief die gekozen zijn door de bevolking uit Duiven, Groessen en Loo. In de politieke arena conformeren de fractieleden zich bij het uitvoeren van hun taak aan het gedachtegoed van Lokaal Alternatief.

Stefani Meijer
Stefani Meijer Fractievoorzitter Raadslid
Pieter van Nispen
Pieter van Nispen Raadslid
Jan Knol
Jan Knol        Raadslid
Erik Hermsen
Erik Hermsen Raadslid