Werk en Onderwijs Dichtbij

Het hebben van werk en je geen zorgen hoeven maken over je werk, hangt samen met hoe gelukkig je je voelt. In coronatijd waren er grote zorgen voor ondernemingen en bedrijven die door de sluiting van hun bedrijf geen inkomsten hadden. Ook raakten veel inwoners hun (tijdelijke) werk kwijt. Daarbij merkten we wat thuiswerken met ons doet. Voor sommigen bracht dit flexibiliteit met zich mee, voor anderen was thuiswerken een hele uitdaging. Het is belangrijk om werk te hebben en om geholpen te worden bij het zoeken naar werk wanneer dit een uitdaging is.

De ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan snel en het is van belang dat het onderwijs aansluit bij deze ontwikkelingen. Jongeren kunnen geschoold worden in de bedrijven, de bedrijven functioneren als klaslokaal. Hierdoor wordt de uitstroom naar werk makkelijker voor jongeren.

Tijdens de coronapandemie hebben jongeren vanuit huis onderwijs gevolgd. De sociale contacten op school vielen weg, de eenzaamheid nam toe en sommige jongeren liepen achterstanden op ten opzichte van hun klasgenoten. Nu scholen weer open zijn, is het belangrijk om jongeren te helpen en te ondersteunen daar waar zij dat nodig hebben.

Wat we nu al doen, blijven we doen:

  • In samenwerking met kinderopvang, schoolbesturen en zorgverleners worden de onderwijsachterstanden bij leerlingen gesignaleerd en aangepakt.
  • Met schoolbesturen werken we aan huisvestingsplannen voor duurzame en  frisse scholen, waarin de luchtkwaliteit bijdraagt aan goed leren en aan duurzame scholen.
  • Statushouders die hun inburgering hebben afgerond, zijn in het project ‘Liemers Perspectief in Zorg en Techniek’ van de Liemerse Ambassade ondersteund naar werk in de sectoren zorg en techniek.
  • De Regionale Sociale Dienst de Liemers is ontwikkeld tot een goed presterende organisatie.

Wat Lokaal Alternatief nog meer wil doen:

  • Samen met het onderwijs en het bedrijfsleven willen we dat jongeren in de zorg en techniek werkend leren. Hierbij gebruiken we de bedrijven in de regio als klaslokaal.
  • Extra aandacht voor jongeren en gezinnen die bijvoorbeeld door de coronapandemie extra steun nodig hebben bij scholing en het vinden van werk.
  • Meer aandacht voor het naar werk begeleiden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Extra aandacht voor inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en het aanleren van digitale vaardigheden.
  • Het behouden van Liemerse hbo’ers en wo’ers voor de regio, zodat zij ook hun talenten in kunnen zetten voor de regio.