Lokale Cultuur – Onze Streek

Ons Liemers landschap is gevormd door het water. Dit zorgt voor een divers landschap met waaien, vruchtbare grond voor land- en tuinbouw en verhoogde terpen. De afgelopen decennia veranderde ons landschap. We kregen het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Oost Nederland, hoogspanningsmasten en de Betuwelijn. En zeer waarschijnlijk volgt binnenkort de A15.

Kleine en grote bedrijven kunnen een plek vinden in harmonie met de waarden van ons landschap. De identiteit van de Liemers en haar producten voegen voor inwoners en toeristen waarde toe aan onze streek.

Muziek maken, schilderen en toneel spelen, allemaal vormen van cultuur die met elkaar gemeen hebben dat mensen samen iets doen. Jezelf doelen stellen, vergroot je welbevinden. Doe je dit samen, dan versterkt dit ook nog eens de relatie met anderen. Namen als ‘Onderling Genoegen’ en ‘Eendracht Maakt Macht’ zijn geen loze kreten. Toen onze samenleving in korte tijd veel nieuwe inwoners opnam, pasten oude tradities zich aan en vonden een nieuwe plek. Op onze basisscholen en regionale middelbare scholen doen onze kinderen kennis en vaardigheden op. Onze regio heeft zijn eigen geschiedenis, kennis en cultuur, die we graag doorgeven aan volgende generaties.

In coronatijd ervoeren we hoe waardevol ontmoetingen bij onze verenigingen zijn en wat een gemis het is als gezamenlijke activiteiten niet door kunnen gaan. Ook merkten we hoe belangrijk het is om je thuis te voelen in je eigen streek. Al wandelend en fietsend ontdekten we onze eigen streek.

Wat we nu al doen, blijven wij doen:

  • Sport- en cultuurcoördinatorenleggen verbindingen tussen de basisscholen, middelbare scholen, verenigingen, initiatieven en zorg- en welzijnsorganisaties, zodat zij elkaar vinden voor binnen- en buitenschoolse sport- en cultuuractiviteiten.
  • Onze muziekverenigingen – Liemers Harmonie, ‘t Gilde St. Remigius, KDO, EMM, St. Andries en Excelsior – ondersteunen bij het verzorgen van lessen ‘Meer Muziek in de Klas’.
  • De Liemerse Ambassade verder ontwikkelen. Deze organisatie helpt projectideeën te realiseren voor meer economische vitaliteit, duurzame ontwikkeling en gelukkige inwoners in de Liemers. Dit doet de Liemerse Ambassade door krachten te bundelen vanuit ondernemers, overheid en onderwijs, talenten te ontwikkelen, financiële middelen te zoeken en de resultaten te delen.
  • Liemers Trots en MKB Duiven ondersteunen bij het onder de aandacht brengen van lokaal kopen en van de Liemerse Streekproducten bij (horeca-) ondernemers, inwoners en bezoekers aan de Liemers.

Wat Lokaal Alternatief nog meer wil doen:

  • De samenwerking stimuleren tussen sport-, en cultuurcoördinatoren, de opbouwwerkers van Mikado en de HOPE XXL- coördinatoren van de Maatschappelijke Diensttijd.
  • Nieuwe evenementen ondersteunen door per locatie in kaart te brengen wat nodig is om op die plek een evenement te kunnen organiseren. Met als doel activiteiten en evenementen mogelijk te blijven maken.
  • Het Liemers Lab onder de aandacht brengen bij verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven in het sociaalmaatschappelijke veld. In het LiemersLab doen studenten van HAN University of Applied Sciences, ROC Rijn IJssel en het Graafschap College praktijkervaring op in het sociaalmaatschappelijk veld in de Liemers.
  • Binnen het cultuurpact ‘Leven in de Liemers’ meer ruimte bieden aan lokale initiatieven als de ‘Pien van de A vieftien’ van Historische Kring Duiven, Groessen, Loo, die cultuur en erfgoed verbinden aan toerisme, recreatie, zorg en welzijn. En we willen verbindingen leggen met praktijkvoorbeelden in het kunst-, cultuur- en erfgoednetwerk in de regio Arnhem Nijmegen.