Jij & LA

Achterban

U bent van harte welkom tijdens de achterbanvergadering voor iedere raadscyclus. Daar kunt u de politieke stellingen die de fractie van Lokaal Alternatief inneemt beïnvloeden en krijgt u meer informatie over de achtergronden ervan. Dorothea van Dalen, geen lid van fractie of bestuur, maar prominent lid van Lokaal Alternatief is voorzitter van het achterbanoverleg. U kunt ook de jaarvergaderingen en bijzondere ledenvergaderingen bezoeken. Bent u geen lid? Dan bent u slechts toehoorder en heeft u geen inspraak of stemrecht. Tijdens stemrondes en bij zwaarwegende onderwerpen vragen wij niet-leden om voor dat moment de vergaderzaal te verlaten.

Leden

Als u lid bent van Lokaal Alternatief, kunt u het gedachtegoed van Lokaal Alternatief mede-bepalen en kunt u leden kiezen om het bestuur te vormen. Het bestuur bewaakt de voortgang van de vereniging. U bepaalt dan ook, met de andere leden, de volgorde van de kieslijst voor de verkiezingen. De verkiezingscommissie is benoemd vanuit het “4 jaren-stappenplan” en draagt de kieslijst voor. U stelt als lid ook de hoogte van de jaarlijkse contributie vast. Op dit moment, bedraagt deze €10,00 per kalenderjaar.

Lid worden

Wilt u meer weten over een lidmaatschap bij Lokaal Alternatief? Neem dan contact met ons op middels het onderstaande formulier:

Voornaam*

Achternaam*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Uw bericht/opmerking of vraag