Lokale Leefbaarheid

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen wijk, dat onze kinderen veilig naar school kunnen en dat we in een schone omgeving wonen. In coronatijd werd nog meer duidelijk hoe fijn het is als je een rondje door je eigen buurt kunt lopen en je op afstand een praatje kan maken met je buurtgenoten. Een woonomgeving waar je je fijn en prettig voelt, draagt bij aan jouw tevredenheid over het leven.

Wanneer we lopen, fietsen of met de auto weggaan, willen we dat verkeerssituaties veilig zijn en daar waar dat nog niet zo is, willen we dat dit aangepakt wordt.

De woningnood is hoog: huizenprijzen blijven stijgen en mensen zitten klem omdat ze geen woning kunnen vinden. Voor onze jongeren, alleenstaanden en ouderen is het belangrijk dat er voldoende woonruimte is en er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd, zodat zij in Duiven, Groessen en Loo kunnen blijven wonen.

Wat we nu al doen, blijven we doen:

  • De mogelijkheden voor woningsplitsing, kleinschalige woningbouw en functieverandering naar wonen uitbreiden voor Duiven en Loo en voor Groessen, nadat ‘Onder de Toren’ is gerealiseerd.
  • Voorrang blijven geven aan woningbouw op inbreidingslocaties. Plannen op de Weidekervel, in centrum Duiven, aan de Rijksweg, op Westrenen in Loo en ‘Onder de Toren’ in Groessen zijn in vergevorderd stadium, in uitvoering of gerealiseerd.
  • De locaties De Plak en De Ploen als uitbreidingslocaties ontwikkelen voor de extra vraag naar woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens.
  • Stimuleren dat fietsoversteekplaatsen en voetpaden aan worden gelegd en andere onveilige verkeerssituaties aangepakt, zoals de aanpassing aan het wegennet op het industrieterrein Nieuwgraaf en het voetpad langs de Heilweg in Duiven.

Wat Lokaal Alternatief nog meer wil doen:

  • Inzetten op bouwen voor inwoners en oud-inwoners uit Duiven, Groessen en Loo, voor zover dat mogelijk is binnen de wettelijke kaders.
  • Verkeerssituaties aanpakken als inwoners signalen afgeven over onveiligheid, zoals het ontbreken van een vrij liggend wandelpad aan de Heiliglandsestraat in Groessen.
  • Realiseren van de laatste fase van Vitaal Centrum Duiven met oog voor woningbouw, groen en ruimte voor ontmoeting.
  • Geleidelijk doorbouwen, op bijvoorbeeld toekomstige woningbouwlocaties Aaldering in Groessen en Bloemberg in Loo, zodat de voorzieningen in onze kernen behouden blijven en we het dorpse, groene karakter niet verliezen.
  • Het blijven stimuleren van de bouw van betaalbare woningen voor starters, ouderen, zodat zij in de gemeente Duiven kunnen blijven wonen.