Kandidaat Raadslid met Loose wortels: Erik Hermsen (12) reikt LA pluim uit aan Niek Hermsen en Toon Hooyman van SV Loo

Een Loo’s feestje! Aan de bestuurstafel van SV Loo reikt ons Kandidaat Raadslid met Loose wortels: Erik Hermsen (12) de Lokaal Alternatief Duiven PLUIM uit aan oud-voorzitter Toon Hooyman en nieuw-voorzitter Niek Hermsen van SV Loo. SV Loo is een belangrijk sport-, en ontmoetingspunt in Loo. Net als andere verenigingen zijn zij bezig te kijken naar de kracht en kansen van hun vereniging. En zijn zij met gemeente Duiven in gesprek over hoe Gemeente Duiven hen daarbij kan ondersteunen. Toon Hooyman (nr 16 op de LA-kandidatenlijst) en Niek Hermsen (inderdaad, de broer van …) krijgen deze PLUIM als waardering & aanmoediging voor haar bijdrage aan een #TROTSE, #GELUKKIGE & #DUURZAME samenleving @GemeenteDuiven. Benieuwd naar haar reactie? Meer weten over SV Loo en welke rol Lokaal Alternatief Duiven kan spelen in de versterking van hun activiteiten? BEKIJK de video.

Motie Statiegeldalliantie unaniem aangenomen: Gemeente Duiven sluit aan

Lokaal Alternatief nam in overleg met Go Clean De Liemers het initiatief voor de motie Statiegeld Alliantie. Samen met CDA Duiven dienden wij deze in en in de raadsvergadering van 20 februari jl. werd deze unaniem aangenomen. Gemeente Duiven gaat zich aansluiten bij De Statiegeldalliantie die zich inzet voor de uitbreiding van de statiegeldregeling op grote en kleine PET-flessen en blikjes. Uitbreiding van deze regeling zal het aandeel van PET-flessen en blikjes in zwerfafval sterk doen afnemen en zo bijdragen aan een schonere leefomgeving. En een schone leefomgeving daar word je gelukkig van! Meer informatie vind je via de Statiegeldalliantie en motie Statiegeldalliantie.

Raadslid Clemens Koning reikt LA-Pluim uit aan Thomas Limbeek & Willy Driessen van Muziekvereniging Sint Andries

 

Tijdens de wekelijkse repetitie reikt Raadslid Clemens Koning de Lokaal Alternatief Duiven PLUIM uit aan Willy Driessen en Thomas Limbeekvan Muziekvereniging St. Andries Groessen. Sint Andries verzorgt jaarlijks verschillende optreden @GemeenteDuiven. Net als andere verenigingen zijn zij bezig te kijken naar de kracht en kansen van hun vereniging. En zijn zij met gemeente Duiven in gesprek over hoe Gemeente Duiven hen daarbij kan ondersteunen.
Willy en Thomas krijgen deze PLUIM als aanmoediging voor haar bijdrage aan een #TROTSE, #GELUKKIGE & #DUURZAME samenleving @GemeenteDuiven. Benieuwd naar hun reacties? Meer weten over muziekvereniging Sint Andries en welke rol Lokaal Alternatief Duiven kan spelen in de versterking van hun activiteiten? BEKIJK de video. Wil je samen met ons een bijdrage leveren aan een gelukkig Duiven, laat het ons weten via een persoonlijk bericht!

Onderzoek naar aanvullende geluidsmaatregelen, fietspadverlichting zonder overlast en brug zonder bovenbouw

Maakt u zich ook zorgen over de de inpassing van de A15?

De A15 gaat er komen. We hebben voor wat betreft de inpassing ervan behaald wat op dit moment mogelijk is. Nu vragen we het college van Burgemeester en Wethouders om te onderzoeken of er in de toekomst toch nog aanvullende maatregelen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door ze als GemeenteDuiven zelf uit te voeren. We benadrukken hierin nogmaals dat we de brug willen zien zonder bovenbouw. Ook al is dit in het ‘Esthetisch programma van Eisen’ verwoord.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze motie. U kunt hiervoor contact opnemen met onze fractieleden. Contactinformatie vindt u via ‘Wie is LA’

LA vraagt het windmolenbeleid op Innofase aan te passen

Gaat de toekomstige wereld van uw kinderen en kleinkinderen u ook zo aan het hart?

Lokaal Alternatief stimuleert energiebesparing en ontwikkelingen in wind-, zon- en biomassa-energieopwekking met als doel: verlaging van de CO2-uitstoot.

Met de Motie aanpassing beleid Windturbines vragen we het college van Burgemeester & Wethouders van GemeenteDuiven het beleid binnen het gebied InnoFase zo aan te passen dat energieopwekking uit wind en zon daar mogelijk wordt, de hoogte van de windturbines in het gebied InnoFase vrij is en de 30 m maximale hoogte van de windturbines voor dit specifieke gebied hiermee vervalt. Duiven Maakt Het Waar!