Gemeenteraad heeft voor het eerst een raadsprogramma.

 

Na een kort woord van Burgemeester Rik de Lange is het Raadsprogamma ambities 2018-2022 ondertekend door zes fractievoorzitters. In dit document staan de gezamenlijke ambities voor de komende raadsperiode van zes politiek partijen uit de raad.

Verschillen of gemeenschappelijke ambities?

Bij de verkiezingen worden vaak de verschillen tussen politieke partijen bekeken. In het raadsprogramma is juist gezocht naar de gemeenschappelijke ambities en speerpunten: waar kunnen we komende raadsperiode samen de schouders onder zetten? Het is daarom een breed gedragen akkoord waarin de ambities staan voor de komende vier jaar. In het document staat bijvoorbeeld dat de partijen willen gaan voor een levendig en vitaal centrum en dat ze de eenzaamheid in de gemeente willen tegengaan.

Geen discussie meer in de politiek?

Jawel, politieke partijen blijven verschillend. In het raadsprogramma is gezocht naar gedeelde doelen op hoofdlijnen. Hoe de politiek de ambities gaat halen en met welke middelen blijft een punt van discussie. Ook staan niet alle onderwerpen genoemd in het programma. Het college van burgemeesters en wethouders blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van deze doelen.

Bent u benieuwd wat er in het raadsprogramma staat? Klik dan op de link Raadsprogramma ambities 2018-2022.

Uitreiking zilveren pluim aan Sjef van Groningen en Jessica Segers

Het bestuur heeft als blijk van grote waardering voor de inzet van oud-wethouder Sjef van Groningen de zilveren pluim aan hem uitgereikt. Hij heeft vanuit een actiegerichte aanpak A15 de switch gemaakt naar het openbaar bestuur. Mede door zijn inzet is Lokaal Alternatief de grootste partij in de gemeente Duiven. Wij danken hem hiervoor en hopen dat hij zich op een of andere wijze wil blijven inzetten voor onze lokale partij.

Jessica Segers heeft van het bestuur de zilveren pluim ontvangen. Zij heeft als jeugdig raadslid van Lokaal Alternatief belangrijke bijdragen geleverd aan het raadswerk in de periode 2014-2018. Wij danken haar voor de inzet en wensen haar veel succes met de uitvoering van haar studieplannen.

Denk mee over de doelstelling energieneutraal in 2050, bijeenkomst donderdag 10 januari 2019 in Duiven

Op donderdagavond 10 januari 2019 organiseert Lokaal Alternatief een bijeenkomst in de OGtent in Duiven over het energieneutraal worden van gemeente Duiven in 2050. De gemeente heeft haar ambities duidelijk gemaakt en wil graag in samenwerking met de inwoners inhoud geven aan dit beleid. Lokaal Alternatief neemt als grootste partij het initiatief om een inwonersavond over dit onderwerp te organiseren. Inwoners en andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd om op deze avond mee te denken over de invulling van dit doel.

Het programma start om 20.00 uur met een korte inleiding  met informatie over de stand van zaken anno 2018. Daarin zal ook informatie worden gegeven welke maatregelen voor de inwoners mogelijk zijn. Daarna worden de aanwezigen uitgenodigd om  door middel van een bijdrage aan een brainstorm hun ideeën te delen

Bent u erbij?

U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst over een energieneutrale gemeente bij te wonen op donderdag 10 januari 2019. Locatie: De OGtent zaal Bij Opa, Remigiusplein , 6923 BD Duiven. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend voor de inloop met koffie en thee.

Aanmelden kan via het mailadres communicatie.lokaalalternatief@gmail.com. Vermeldt u daarbij s.v.p. uw naam en adres.

 Programma

19.30 uur: Inloop met koffie

20.00 uur: Opening

20.05 uur: Inleiding onderwerp door de heer Pieter Jan van Nispen van Sunna Energie te Duiven

20.30 uur: Start meedenken in een brainstormsessie met de volgende onderwerpen:

  • Wat kan ik zelf
  • Wat kunnen we samen
  • Wat verwachten wij van de gemeente

21.30 uur: Afronding en vervolg

 

Adres: Remigiusplein 9, 6921 BL Duiven, OGtent Bij Opa.
Tijd: 20.00 – 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Aanmelden: via communicatie.lokaalalternatief@gmail.com