Motie accountantsverklaring 2016 unaniem aangenomen

Lokaal Alternatief heeft het initiatief genomen de Motie accountantsverklaring 2016 in te dienen samen met VVD, CDA, D66 en PvdA. Deze is unaniem aangenomen in de raadsvergadering van 20 maart jl.

De Sociale Verzekerings Bank (SVB) beheert de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) maar is naar verwachting ook dit jaar niet in staat gemeenten op tijd gegevens aan te leveren. Hierdoor kan onze accountant niet de garantie geven dat de jaarrekening op tijd kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. We roepen het college op deze motie te versturen aan de ministeries van BZK, SZW en VWS. Op deze manier zetten we de problemen op de agenderen en dringen we aan zo snel mogelijk maatregelen te treffen.