Wie is LA

Lokaal Alternatief is een politieke vereniging, opgericht in 2009 na de fusie tussen de twee lokale partijen Lijst Groessen en Gemeentebelangen. Lokaal Alternatief komt op voor de belangen van de inwoners van Gemeente Duiven zonder dat wij gebonden zijn aan partijrestricties opgelegd door hogere besturen van landelijke politieke partijen.

Wethouders

Lokaal Alternatief levert 2 wethouders aan het College van Burgermeester en Wethouders (2014-2018). Onze wethouders voeren het coalitieakkoord 2014 -2018 uit binnen het gedachtegoed van Lokaal Alternatief.

Sjef van Groningen

s.vangroningen@duiven.nl

0610124790

@sjefvgroningen

Ineke Knuiman

I.knuiman@duiven.nl

0629003464

@IKnuiman

Ineke op facebook

Fractie

De fractie van Lokaal Alternatief in de Duivense gemeenteraad bestaat uit leden van Lokaal Alternatief die gekozen zijn door de bevolking uit Duiven, Groessen en Loo. In de politieke arena conformeren de fractieleden zich bij het uitvoeren van hun taak aan het gedachtegoed van Lokaal Alternatief en het coalitieakkoord 2014 -2018. In de commissies Bestuur, Grondgebied en Burger & Samenleving bereiden de fractieleden de raadsvergaderingen voor.

Piet Dijkstra, fractievoorzitter

piet_dijkstra_0

piet.dijkstra@upcmail.nl

0620361854

 

John de Groot

john_de_groot

la.duiven@gmail.com

0651593583

Piet Arends, raadsnestor

piet_arends_0

pietarends44@gmail.com

0654923518

Harry Keultjes

harrie_keultjes_0

harry@hkeultjes.demon.nl

0616392029

Pieter van Nispen

peter_van_nispen

pieterjanvannispen@gmail.com

0653594377

Jessica Segers-Meijer

jessica_segers_0

segers.jc@gmail.com

0316847813

Gemma Tiedink-Koning

gemmakoning@hotmail.com

0628184483

@GemmaKoning

Gemma op facebook

Blog

Clemens Koning

clemens_koning

clemens.koning@kpnplanet.nl

0655575548

Bestuur

Het bestuur leidt de vereniging. De (jaarlijkse) ledenvergadering kiest de bestuursleden. Zij supporten en faciliteren de fractie en wethouders van Lokaal Alternatief waar mogelijk. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het “4 jaren-stappenplan” richting de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur neemt geen politieke stelling in, dit is voorbehouden aan onze fractieleden die verkozen zijn in de gemeenteraad.

Voorzitter (Interim)

Theo Janssen

janssen32@kpnmail.nl

0316281718

Penningmeester

Frank de Ruiter

frankderuiter7@gmail.com

0624726967

Secretaris

 

vacature

Notulist

Cynthia Rosina

crosina@chello.nl

0641562338

Bestuursleden

John de Groot

john.degroot@KPN.com

0651593583

Theo Aaldering

theo.aaldering@upcmail.nl

Voorzitter achterbanoverleg

Dorothe van Dalen

dorothevandalen@chello.nl

0612388888