Thema 1 Streek

Een streek compleet in diversiteit voor wonen, werken en recreëren

 

Ons Liemers landschap is gevormd door het water, dat zorgde voor een divers landschap met waaien, vruchtbare grond voor land- en tuinbouw en verhoogde terpen. De afgelopen tientallen jaren veranderde ons landschap. We kregen het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Oost Nederland, hoogspanningsmasten, de Betuwelijn en krijgen binnenkort de A15.

Ons klimaat verandert en daardoor neemt de kans op overstromingen en extreme droogte toe. We willen het voor inwoners, verenigingen en bedrijven gemakkelijker maken om de natuur en het landschap te behouden voor onze kinderen en kleinkinderen. Kleine en grote bedrijven kunnen een plek vinden in harmonie met de waarden van ons landschap. De identiteit van de Liemers en haar producten voegen voor inwoners en toeristen waarde toe aan onze streek.

 

Wat we nu al doen, blijven wij doen:

 

 • ‘De Liemers Helemaal Goed’ en ‘LiemERS++’ ondersteunen om de kwaliteiten van de Liemers voor wonen, werken en recreëren bekender te maken.
 • Met het project ‘Dorpen in het Groen’ ondersteunen we inwoners van het Duivense Broek en de buitengebieden van Groessen en Loo om hun groene omgeving te versterken.
 • We zetten ons in om de kwaliteit van de leefomgeving voor de aanwonenden van de A15 in Duiven, Groessen en Loo te behouden.
 • We belonen bewonersinitiatieven die werken aan ons landschap en een schone omgeving. Ook ondersteunen we initiatieven die de kennis over de natuur en de geschiedenis van onze streek vergroten bij zowel inwoners als toeristen. Het zijn er veel: Historische Kring Duiven, Groessen en Loo, de Knotploeg, steenuilen-, en weidevogelgroep, hoogstambrigades, Imkervereniging, ZoDiva! met het Duivenpad, de klompenpaden, enzovoort.
 • Na de crisis is de belangstelling voor kavels goed op gang gekomen. De gemeente kijkt samen met de bedrijven naar hun wensen en daagt ze uit met plannen te komen. Samen kijken we naar wat er nodig is om deze plannen waar te maken.

 

Wat wij nog meer willen doen:

 

 • De daling van het aantal soorten vlinders en bijen moeten we stoppen. Dit vraagt een beheer van onze bermen en groenstroken dat zorgt voor meer bloeiende planten. Ook willen we inwoners aanmoedigen om deel te nemen aan de ‘natuurwerkdag’, de ‘landelijke zaaidag’ en de stenen in hun tuinen zoveel mogelijk te vervangen door gras en planten.
 • Professionele ondersteuning door organisaties als ‘Dorpshuizen & Kleine Kernen’ en ‘Stichting Landschapsbeheer Gelderland’ beschikbaar stellen. Dit vergroot het effect van initiatieven van vrijwilligers die de natuur, het landschap en de identiteit van de streek versterken.
 • Het landschap sterker maken. Door samen met inwoners planten poten en bomen te planten, paden aan te leggen en natuurlijke oevers en open water aan te leggen die bij het soort landschap passen. Hierdoor nemen de pieken in extreem droge en natte periodes af.
 • Ondersteuning bieden aan organisaties, zoals Liemers Trots, bedrijven en projecten, zoals Korte Ketens in het Liemers landschap, die onze streek en streekproducten bekend maken bij een groter publiek.
 • Activiteiten stimuleren die ons het Liemers dialect laten beleven en dit dialect vastleggen voor onze kinderen en kleinkinderen.
 • Verkennen met vrijwillige natuur- en landschapsorganisaties hoe we natuur-en milieueducatie op onze basisscholen kunnen ondersteunen en grotere bekendheid geven aan hun activiteiten.
 • Nog meer leerlingen van het basisonderwijs de kans geven kennis te maken met het landleven op de boerderijscholen.

Ons totale verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Vertrouwd, vernieuwing, verbinden!’ kunt u hier downloaden.