Verkiezingsprogramma 2018

Vertrouwd, Vernieuwing, Verbinden!

Inwoners van de gemeente Duiven dank jullie wel voor jullie bijdrage!

Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, actief in Gemeente Duiven, hebben we gewerkt aan ons verkiezingsprogramma. Met dit resultaat! Heeft u met ons gesproken, vragen beantwoord via sociale media of stickers geplakt tijdens brainstormsessies? Hartelijk dank voor uw bijdrage!

In onderstaand filmpje vertelt lijsttrekker Ineke Knuiman meer over onze partij en over hoe wij als lokale partij voor een trotse & gelukkige GemeenteDuiven gaan.

Visie

Lokaal Alternatief gaat voor een:

 • Trotse samenleving, omdat alle inwoners er actief hun steentje aan bijdragen;
 • Duurzame samenleving, die wat betreft sociale en fysieke leefomgeving in balans is zonder een voorschot te nemen op toekomstige generaties;
 • Gelukkige samenleving, waarin inwoners een optimale kwaliteit van leven nastreven met wederzijds respect en mededogen voor elkaar.

Missie

 • Lokaal Alternatief is de lokale politieke partij in de gemeente Duiven die de belangen behartigt van ALLE INWONERS van deze gemeente. Inwoners van Duiven, Groessen en Loo bepalen onze politieke agenda, niet de landelijke politieke partijen.
 • Wij leggen ons oor te luister en maken afwegingen vanuit effectiviteit, legitimiteit en betrokkenheid.
 • Wij zijn hierover open, eerlijk en respectvol zodat we samen met inwoners kunnen werken aan een duurzame, gelukkige en trotse samenleving waarin ieder zijn of haar steentje bijdraagt. 

Lokaal Alternatief staat er voor dat:

 • Inwoners, verenigingen, bedrijven ZELF en SAMEN aan de slag gaan om initiatieven, activiteiten en evenementen tot stand te brengen. Maatschappelijke organisaties en de gemeente nemen het NIET van hen over, maar ondersteunen hen.
 • Inwoners, verenigingen, bedrijven uit Duiven, Groessen en Loo hun ervaringen en ideeën met elkaar delen.
 • Gemeente Duiven ondersteuning biedt aan initiatieven die bijdragen aan een duurzame, trotse en gelukkige samenleving.
 • De financiële situatie van de gemeente Duiven duurzaam gezond blijft, zodat we de meest kwetsbaren in onze samenleving ook in de toekomst kunnen blijven
 • Gemeente Duiven het VN-verdrag ‘Handicap’ naleeft. Dit betekent dat wij voor iedereen, ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking:
  • vorm geven aan inclusief onderwijs. Hierin krijgen kinderen met en zonder handicap zo veel mogelijk samen onderwijs.
  • zelfstandig wonen en zelfstandig deel uitmaken van de maatschappij waarborgen.
  • zorgen voor de toegankelijkheid van openbare ruimten en gebouwen, openbaar vervoer, communicatie en informatie en verkiezingen.
  • deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen. De ‘participatiewet’ en de ‘wet banenafspraak’ spelen hierin een belangrijke rol.
  • ondersteunen dat inwoners zelf beslissingen over hun leven moeten kunnen nemen, al dan niet met hulp van een persoon van hun keuze.

Hieronder kunt u linken naar onze themapagina’s

Thema 1 Streek

Thema 2 Duurzaam

Thema 3 Centrum

Thema 4 Wonen

Thema 5 Initiatief

Thema 6 Cultuur & Onderwijs

Thema 7 Meebeslissen

Thema 8 Toegankelijkheid

Thema 9 Zorg

Thema 10 Sport