Uitreiking zilveren pluim aan Sjef van Groningen en Jessica Segers

Het bestuur heeft als blijk van grote waardering voor de inzet van oud-wethouder Sjef van Groningen de zilveren pluim aan hem uitgereikt. Hij heeft vanuit een actiegerichte aanpak A15 de switch gemaakt naar het openbaar bestuur. Mede door zijn inzet is Lokaal Alternatief de grootste partij in de gemeente Duiven. Wij danken hem hiervoor en hopen dat hij zich op een of andere wijze wil blijven inzetten voor onze lokale partij.

Jessica Segers heeft van het bestuur de zilveren pluim ontvangen. Zij heeft als jeugdig raadslid van Lokaal Alternatief belangrijke bijdragen geleverd aan het raadswerk in de periode 2014-2018. Wij danken haar voor de inzet en wensen haar veel succes met de uitvoering van haar studieplannen.