Uitnodiging Politieke avond 8 oktober 2019

Kom meedenken en -praten
Dinsdag 8 oktober a.s. is er weer een politieke avond in het gemeentehuis. De politieke avonden bestaan uit rondetafels en debattafels.  

Zoals u weet kunt u als inwoner van onze gemeente tijdens de ‘rondetafels’ meedenken, vragen stellen en dus ook uw opvatting(en) geven over onderwerpen. Doel van een ronde tafel is dus om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over een onderwerp om daarna in de raad het debat te kunnen voeren. Bij de ‘debattafels’ is het aan de raadsleden om het politieke debat te voeren om te komen tot besluitvorming over een onderwerp. Dan kunt u als inwoner niet meepraten. Als de debattafel is afgerond dan wordt besloten of een onderwerp als ‘hamerstuk’ naar de eerstvolgende raadsvergadering (in dit geval dinsdag 22 oktober) gaat of als ‘bespreekstuk’. Komt een onderwerp als hamerstuk op de raadsagenda dan is er reden om aan te nemen dat hierover tijdens de raadsvergadering niet nog weer een debat hoeft te worden gevoerd. Gaat een onderwerp als bespreekstuk naar de raadsvergadering dan is er tijdens de debattafel nog geen overeenstemming bereikt en kunnen partijen moties (verzoek aan College) of amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen die dan tijdens de raadsvergadering worden behandeld. Als dat heeft plaatsgevonden vindt de stemming plaats zodat we tot een definitief besluit komen over dat onderwerp. Het is voor elke partij altijd mogelijk om met een ‘stemverklaring’ te komen voor een agenda-punt om daarmee aan te geven dat er weliswaar een meerderheid is in de raad voor of tegen een onderwerp maar dat deze partij het daar niet mee eens is. Dat licht die partij tijdens de raadsvergadering toe door middel van de stemverklaring.
i
Daarom zijn rondetafels zo belangrijk om uw stem te laten horen en mee te denken en te praten zodat we als raadsleden ook uw standpunten in het debat kunnen meenemen om uiteindelijk tot besluitvorming te komen. Natuurlijk is duidelijk en logisch dat u niet alle onderwerpen op de agenda even belangrijk zult vinden maar deze avond staan o.a. onze gemeentelijke financiƫn, het woningbouwprogramma en de toekomst van de weekmarkt op de agenda. Dus denk en praat met ons en laat ook deze onderwerpen niet alleen aan de gemeenteraad over.

U bent van harte welkom tijdens, maar ook voor en na de bespreking van de agendapunten.    

Tot dinsdagavond.