Thema 9 Zorg

Zorgende samenleving en slimme technologie

 

Gebruik van slimme technologie in onze zorgende samenleving heeft een positieve invloed op onze kwaliteit van leven. Ten eerste omdat we de regie over ons eigen leven beter kunnen behouden. Zo kunnen we met behulp van beeldzorg contact leggen met hulpverleners wanneer wij dat willen. Ten tweede omdat onze woning veiliger wordt wanneer we er bijvoorbeeld valsensoren aanbrengen. Slimme technologieën als zorgdossierapps versterken de samenwerking tussen specialisten, huisartsen, hulpverleners, mantelzorgers en cliënten. Dit draagt bij aan zorg op maat tegen lagere kosten, nu en in de toekomst.

Slimme technologie moet de persoonlijke begeleiding ondersteunen, niet vervangen. We willen ons niet geheel afhankelijk maken van apparatuur en internet, maar wèl onze inwoners verlichten, zowel inwoners die zorg nodig hebben en hulpverleners als mantelzorgers.

 

Wat we nu al doen, blijven wij doen:

 

 • We leveren de zorg die inwoners nodig hebben.
 • In een keukentafelgesprek komt een cliënt samen met een WWZ-consulent tot ondersteuning op maat. Als inwoners een ondersteuningsvraag op meerdere gebieden hebben, gaat dit in overleg met het Sociaal Team.
 • De WWZ-app is een website en app waarmee we inwoners eenvoudig en snel informeren over ‘zo lang als mogelijk zelfstandig te wonen’.
 • Het project Vertrouwd Wonen helpt met een ‘Huistest’, een team van adviseurs en een financiële bijdrage voor bepaalde woningaanpassingen, om woningen comfortabeler, beter toegankelijk en veiliger te maken.
 • Voor sommige aanpassingen aan woningen die nodig zijn om langer thuis te kunnen wonen is er financiële ondersteuning. 

 

Wat wij nog meer willen doen:

 

 • Met het oog op toekomstige vergrijzing een impuls geven aan Vertrouwd Wonen. In dit project prikkelen coaches jonge, actieve ouderen om hen bewust te maken van wat ‘ouder worden’ betekent. Tijdens bijeenkomsten, huisbezoeken en een regionale beurs maken zij zichtbaar welke voorbereidingen je al kunt treffen. Hierin is aandacht voor slimme technologie in aandachtsgebieden als wonen, financiën, veiligheid, mobiliteit, sociaal netwerk, leefstijl & voeding, participatie, verplichting & ontspanning en uitdaging.
 • De website van Vertrouwd Wonen en de WWZ-App interactiever maken zodat inwoners aan elkaar kunnen laten zien wat verschillende slimme technologieën hen brengen.
 • De inzet van slimme technologie in de zorg van nu. Dit bespreekbaar maken tijdens de keukentafelgesprekken.
 • Financieel bijdragen aan het gebruik van slimme technologie op maat.
 • Samen werken met zorgorganisaties die gericht zijn op het geluk van onze inwoners.
 • Zorgcoöperaties in dorpen en wijken stimuleren.

Ons totale verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Vertrouwd, vernieuwing, verbinden!’ kunt u hier downloaden.