Thema 8 Toegankelijkheid

Voorzieningen mobiel toegankelijk

 

Onze gemeente is rijk aan verenigingen, winkels en gezondheidscentra. Sommige inwoners ervaren een grote drempel om gebruik te maken van deze diensten. Veelal zijn zij niet mobiel. Zij kunnen niet fietsen, hebben geen eigen, auto of scootmobiel en lopen gaat moeilijk. Voor korte ritten binnen onze gemeente is aanvullend openbaar vervoer vaak duur en lastig te organiseren. Ook vinden ze het lastig om vervoer te vragen bij hun naasten en hulp te accepteren. Als inwoners gemakkelijker gebruik kunnen maken van de voorzieningen in onze gemeente, zijn zij gezonder, meer onder de mensen en kunnen zij beter een bijdrage leveren aan onze samenleving.

 

Wat we nu al doen, blijven wij doen:

 

  • We zorgen ervoor dat Avan zich in de juiste richting ontwikkelt. Avan vervangt de Stadsregiotaxi voor het aanvullend vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen. Zij rijden van deur tot deur, voor iedereen die om wat voor reden dan ook niet van het openbaar vervoer gebruik kan of wil maken. In opdracht van de provincie Gelderland is Avan openbaar vervoer op afroep, naar plaatsen die geen eigen busverbinding (meer) hebben.
  • We bieden inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van Valys. Valys is sociaal-recreatief vervoer buiten de regio voor reizigers met een beperking in mobiliteit.
  • We ondersteunen de scootmobielpool, waarmee je een scootmobiel kunt gebruiken als je die nodig hebt. Deze brengen we thuis en halen we op het gewenste tijdstip ook weer op.

 

Wat wij nog meer willen doen:

 

  • Verenigingen, inwoners en bedrijven bekend maken met de bestaande vervoersdiensten en nieuwe initiatieven een kans geven. Mooie voorbeelden zijn een elektrische fietstaxi, de Boodschappen Plus Bus, Stichting Eropuit, de Horsterpark Express en buddyvervoer.
  • Verenigingen, stichtingen en inwoners ondersteunen bij het tot stand brengen van initiatieven die meer en betere mogelijkheden bieden om naar hun activiteiten te komen.
  • Samenwerking aanmoedigen tussen initiatieven van inwoners, verenigingen en bedrijven die het vervoer van personen binnen de gemeente Duiven verbeteren.

Ons totale verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Vertrouwd, vernieuwing, verbinden!’ kunt u hier downloaden.