Thema 7 Meebeslissen

Meebeslissen over gebruik van onze middelen

 

Alle inwoners van Duiven, Groessen en Loo dragen bij aan hun eigen leefomgeving. Gewoon door er te wonen, werken en recreëren of door actief deel te nemen aan activiteiten in dorp, wijk of buurt. Anderen praten en denken mee in het bestuur van een vereniging, dorps- of wijkraad of gemeenteraad. Een gelukkige samenleving is er een waarin inwoners zo direct mogelijk invloed hebben op de beslissingen over hun omgeving. Ook inwoners die normaal gesproken niet zo snel aan tafel schuiven om mee te praten moeten mee kunnen beslissen. Dit komt de kwaliteit van de diensten en het begrip over de manier van werken van de gemeente ten goede. Op deze manier werken we aan een duurzaam trotse samenleving.

 

Wat we nu al doen, blijven wij doen:

 

 • We ondersteunen de dorps- en wijkraden bij het maken van hun dorps- en wijkplannen. In een dorps- of wijkplan worden ideeën van inwoners verwerkt in een plan voor hun dorp of wijk voor de komende 10 jaar.
 • H.C. De Westerduiven nam het initiatief om de behoefte aan meer ruimte voor binnensporten in de winter op te lossen met een blaashal. Wij maakten de aanschaf van de hal mede mogelijk. Een stichting, waarin verschillende sportverenigingen vertegenwoordigd zijn, zorgt voor de exploitatie.
 • We organiseerden de Dialoog- en Doorpakweken Duiven. In deze weken spraken inwoners met medewerkers van gemeente Duiven en met raads- en collegeleden over wat zij nodig hadden om ideeën voor een mooier Duiven, Groessen en Loo tot stand te brengen. De resultaten van deze gesprekken waren het uitgangspunt voor het nieuwe stimuleringsbeleid.
 • We veranderden de structuur van overleg tussen raadsleden om te komen tot een besluit. Dit biedt meer mogelijkheden voor inwoners om in gesprek te gaan met raadsleden.
 • We brachten de financiële situatie van onze gemeente weer op orde, ook voor de toekomst.

 

Wat wij nog meer willen doen:

 

 • Samen met scholen en verenigingen een jeugdgemeenteraad met een jeugdburgemeester samenstellen die de gemeenteraad adviseert en budget heeft om een eigen plan te realiseren.
 • In samenwerking met inwoners een burgerbegroting maken. In een burgerbegroting maken inwoners keuzes over de inzet van geld dat zij beschikbaar hebben voor hun dorp of wijk.
 • Met ALLE politieke partijen in de gemeente Duiven een raadsprogramma opstellen met onderwerpen en maatregelen waar we een zo groot mogelijke overeenstemming over hebben.
 • Een gemeentebrede visie ontwikkelen op de relatie gemeenteraad-ambtenaren-inwoners en deze vertalen in duidelijk zichtbare resultaten.
 • Alle uitgaven op de gemeentebegroting toetsen aan de vraag of onze inwoners daar gelukkiger van worden.
 • Investeren in apps die de inwoners makkelijker maken direct invloed uit te oefenen op de verdeling van geld en middelen, bijvoorbeeld bij de burgerbegroting.

Ons totale verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Vertrouwd, vernieuwing, verbinden!’ kunt u hier downloaden.