Thema 6 Cultuur & Onderwijs

Cultuur & onderwijs verbinden inwoners

 

Muziek maken, schilderen en toneel spelen, allemaal vormen van cultuur die gemeen hebben dat mensen samen iets doen. Jezelf doelen stellen vergroot je geluk en als je dit samen doet versterkt dit ook nog eens de relatie die je met elkaar hebt. Namen als Onderling Genoegen en Eendracht Maakt Macht zijn geen loze kreten. Toen onze samenleving in korte tijd veel nieuwe inwoners opnam, pasten oude tradities zich aan en vonden een nieuwe plek. Op onze basisscholen en regionale middelbare scholen leren onze kinderen kennis en vaardigheden. Onze regio heeft zijn eigen geschiedenis, kennis en cultuur, die we graag door willen geven aan volgende generaties.

Cultuur en onderwijs zijn een uitstekend middel om relaties tussen inwoners, verenigingen en bedrijven te versterken en samen te werken aan een samenleving om trots op te zijn.

 

Wat we nu al doen, blijven wij doen:

 

 • We hebben ervoor gezorgd dat de basisscholen in de dorpen Groessen en Loo open kunnen blijven. We werken aan het behoud van een evenwichtige spreiding van basisscholen in Duiven.
 • We ondersteunen initiatieven, zoals JoannesCult4Kids en Join Liemers Harmonie Duiven en Onderling Genoegen waarin basisscholen samen met schutterijen, muziek-, kunst- en cultuurverenigingen werken aan muziek-, kunst-, en cultuuronderwijs.
 • Met ‘Leven in de Liemers’ stimuleren we dat verhalen uit het verleden van De Liemers worden verteld, bewaard en doorgegeven aan volgende generaties. Ook maken we het mogelijk dat de streekeigen geschiedenis in boeken zichtbaar worden. Het boek ‘Duiven, Groessen, Loo, uit de historie van drie Liemerse dorpen’ en een boek ter gelegenheid van de herdenking van de overdracht Kleefse enclaves konden worden uitgegeven.
 • Via het activiteitenboekje Sjors Creatief brengen we verenigingen voor muziek, kunst en cultuur onder de aandacht bij kinderen op de basisschool.
 • Steeds meer ruimte geven aan inwoners die initiatief nemen en zelfwerkzaam zijn. Steeds meer denken in ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, omdat’.

 

Wat wij nog meer willen doen:

 

 • Wij zetten ons in voor schoolgebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd, waarin onze kinderenzo goed mogelijkkunnen leren.
 • Laaggeletterde inwoners, ook statushouders, verbinden aan lokale organisaties voor onderwijs en cultuurverenigingen. Met als doel om hen vaardiger te maken in de Nederlandse taal.
 • De geschiedenis van onze dorpen zichtbaar en beleefbaar maken in onze omgeving. De Historische Kring Duiven, Groessen, Loo kan een belangrijke spil zijn in het ontwikkelen van bijvoorbeeld een Canon van Gemeente Duiven. De nieuwste beeld- en geluidstechnieken kunnen dit ondersteunen.
 • De verbinding versterken tussen technische wetenschap, sociale wetenschap, het bedrijfsleven en het basis- en voortgezet onderwijs. Mooie voorbeelden van verbindingen die we al hebben in gemeente Duiven zijn het Technasium op het Candea College en Hope XXL.
 • Het gebruik van onze schoolgebouwen bekijken in het licht van ons accommodatiebeleid en zo de binding van de scholen met buurt en wijk versterken.
 • De drempel verlagen voor inwoners om een maatschappelijk initiatief of een sociale onderneming te starten. Een loket en website voor initiatieven van inwoners kunnen helpen bij het vinden van middelen.

Ons totale verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Vertrouwd, vernieuwing, verbinden!’ kunt u hier downloaden.