Thema 5 Initiatief

Ruimte voor initiatief in een schone, veilige en gezonde omgeving

 

Generaties lang beïnvloedden inwoners de inrichting van ons gebied. Zij waren steeds bang voor de komst van het water uit de rivier en hadden elkaar daarom nodig om veilig te leven. Toen Duiven een groeikern werd, groeide het aantal inwoners in gemeente Duiven, zoals dat nog nooit eerder was voorgekomen. Dit dwong inwoners samen ruimte te maken in het landschap voor woningen, wegen en bedrijven. Het resultaat is een middelgrote gemeente met een niveau van voorzieningen voor wonen, werken en recreëren om trots op te zijn.

De landelijke overheid bereidt een nieuwe ‘omgevingswet’ voor die de gemeenten moeten gaan uitvoeren. Door de jaren heen zijn de regels en procedures steeds meer centraal komen te staan, terwijl het gaat om de mensen die gebruik maken van de ruimte. De omgevingswet organiseert de invloed van betrokkenen en belanghebbenden op een nieuwe manier. Met als doel dat we weer trots kunnen zijn op dat wat we samen realiseren in plaats van trots te zijn op het doorstaan van jarenlange procedures.

 

Wat we nu al doen, blijven wij doen:

 

  • Bij de herinrichting van de Rijksweg tussen de supermarkt en de rotonde bij Thuvine dachten inwoners mee in de plannen. Bij het opknappen van bedrijventerrein Nieuwgraaf namen ook de betrokken bedrijven actief deel in de ontwikkeling van het plan.
  • De jongerenraad Duiven en de Wijkraad Duiven-West namen het initiatief om de voetbalkooi in Duiven-West te verplaatsen naar het terrein van sportpark Horsterpar Wij hielpen hen als zij dat nodig vonden om dit te realiseren.
  • Inwoners hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voorstellen te doen voor aanpassingen van de bestemmingsplannen Welleveld en Heilweg 22. We pasten een aantal situaties daarop aan.
  • Als buren ideeën hebben om samen de buurt kleurrijker te maken, bijvoorbeeld door uw speel- of groenvoorziening te onderhouden, kunnen zij via ‘Kleur uw buurt’ een bijdrage krijgen.
  • We nemen Bewonersoverleg A15, bewonersgroepen, wijk- en dorpsraden van Duiven, Groessen en Loo mee in het proces rondom de doortrekking van de A15. Een veilig wegennet, veilige grondwaterstanden en beperking van geluidsoverlast blijven aandachtspunten.

 

Wat wij nog meer willen doen:

 

  • De omgevingswet inzetten om bestemmingsplannen met meer flexibiliteit te benaderen. Geen starre handhaving van de regels, maar het zoeken naar haalbare oplossingen door samenwerking tussen alle directe betrokkenen.
  • Voortzetten van ‘Duiven maakt het waar’ door de ambtelijke organisatie Duiven en Westervoort. Hierin faciliteren we ondernemers en zoeken we actief naar oplossingen.
  • Inbreng van individuele inwoners en kleine verenigingen zoals klachten, suggesties voor verbeteringen en aanpassingen serieus nemen door dit in de uitvoering mee te nemen.
  • Wat inwoners naar voren brengen aan klachten en suggesties voor verbeteringen via brieven, telefoon, e-mail en sociale media elk jaar grondig onderzoeken op wat de gemeente met deze zaken heeft gedaan. Suggesties voor oplossingen van problemen die steeds terugkeren gebruiken wij.
  • Bij de inrichting van wijzigingen in verkeerssituaties gebruik maken van de expertise van de gebruikers en direct betrokken inwoners en ondernemers.

Ons totale verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Vertrouwd, vernieuwing, verbinden!’ kunt u hier downloaden.