Thema 10 Sport

Sport in beweging naar een levenskrachtige samenleving

 

Gezondheid zien we steeds minder als het afwezig zijn van ziekte. We kijken er steeds meer naar als het hebben van de kracht om met de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan. Het sterke verband tussen gezondheid en geluk wordt door deze nieuwe kijk alleen maar sterker. Sporten versterkt niet alleen je lichaam, je sociale netwerk, maar ook je emotionele levenskracht.

  

Wat we nu al doen, blijven wij doen:

  • Samen met inwoners startten we het BOSS project. Hierin nemen inwoners het initiatief om Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen vorm te geven.
  • Combinatiefunctionarissen leggen de verbinding tussen onderwijs, gemeente en sport. Zij laten kinderen van 4 t/m 18 jaar kennismaken met het brede sportaanbod in en rondom de gemeente Duiven.
  • We vergoeden zwemlessen voor kinderen in gezinnen die moeten leven van een laag inkomen.
  • Iedereen die een laag inkomen heeft, kan een GelrePas aanvragen. Hiermee krijgt u korting op het lidmaatschap van bijna alle sportverenigingen.
  • Inzetten voor ruimtes die aansluiten bij de vraag van sporters.

 

Wat wij nog meer willen doen:

  • Beschikbaar maken wat nodig is voor sportverenigingen en bewonersinitiatieven om hun sportaanbod af te stemmen op de behoefte van senioren.
  • Bekendheid geven aan de mogelijkheden binnen onze gemeente voor bewegen voor senioren en ouderen door een Sjors Sportief boekje voor senioren.
  • Seniorenverenigingen en zorgprofessionals verbinden aan sportverenigingen om bewegen te verbreden tot een gezonde leefstijl.
  • De woningomgeving voor ouderen rollator- en bewegingsvriendelijk houden of maken.

Ons totale verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Vertrouwd, vernieuwing, verbinden!’ kunt u hier downloaden.