Uitreiking zilveren pluim aan Sjef van Groningen en Jessica Segers

Het bestuur heeft als blijk van grote waardering voor de inzet van oud-wethouder Sjef van Groningen de zilveren pluim aan hem uitgereikt. Hij heeft vanuit een actiegerichte aanpak A15 de switch gemaakt naar het openbaar bestuur. Mede door zijn inzet is Lokaal Alternatief de grootste partij in de gemeente Duiven. Wij danken hem hiervoor en hopen dat hij zich op een of andere wijze wil blijven inzetten voor onze lokale partij.

Jessica Segers heeft van het bestuur de zilveren pluim ontvangen. Zij heeft als jeugdig raadslid van Lokaal Alternatief belangrijke bijdragen geleverd aan het raadswerk in de periode 2014-2018. Wij danken haar voor de inzet en wensen haar veel succes met de uitvoering van haar studieplannen.

Denk mee over de doelstelling energieneutraal in 2050, bijeenkomst donderdag 10 januari 2019 in Duiven

Op donderdagavond 10 januari 2019 organiseert Lokaal Alternatief een bijeenkomst in de OGtent in Duiven over het energieneutraal worden van gemeente Duiven in 2050. De gemeente heeft haar ambities duidelijk gemaakt en wil graag in samenwerking met de inwoners inhoud geven aan dit beleid. Lokaal Alternatief neemt als grootste partij het initiatief om een inwonersavond over dit onderwerp te organiseren. Inwoners en andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd om op deze avond mee te denken over de invulling van dit doel.

Het programma start om 20.00 uur met een korte inleiding  met informatie over de stand van zaken anno 2018. Daarin zal ook informatie worden gegeven welke maatregelen voor de inwoners mogelijk zijn. Daarna worden de aanwezigen uitgenodigd om  door middel van een bijdrage aan een brainstorm hun ideeën te delen

Bent u erbij?

U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst over een energieneutrale gemeente bij te wonen op donderdag 10 januari 2019. Locatie: De OGtent zaal Bij Opa, Remigiusplein , 6923 BD Duiven. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend voor de inloop met koffie en thee.

Aanmelden kan via het mailadres communicatie.lokaalalternatief@gmail.com. Vermeldt u daarbij s.v.p. uw naam en adres.

 Programma

19.30 uur: Inloop met koffie

20.00 uur: Opening

20.05 uur: Inleiding onderwerp door de heer Pieter Jan van Nispen van Sunna Energie te Duiven

20.30 uur: Start meedenken in een brainstormsessie met de volgende onderwerpen:

  • Wat kan ik zelf
  • Wat kunnen we samen
  • Wat verwachten wij van de gemeente

21.30 uur: Afronding en vervolg

 

Adres: Remigiusplein 9, 6921 BL Duiven, OGtent Bij Opa.
Tijd: 20.00 – 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Aanmelden: via communicatie.lokaalalternatief@gmail.com

Uitnodiging Raadsvergadering 18 december 2018

Dinsdag 18 december om 19.30 uur begint de laatste Raadsavond van 2018. Tijdens deze raadsvergadering zal het raadsprogramma ambities 2019-2022 ondertekend worden door 6 fractievoorzitters. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn in de raadzaal van het gemeentehuis @GemeenteDuiven.

 

Wat is het Raadsprogramma?

In het Raadsprogramma ambities 2019-2022 is gezocht naar de gemeenschappelijke ambities en speerpunten van de politieke partijen waar de komende raadsperiode samen de schouders onder gezet kan gaan worden.

 

Klik op de link agenda voor de verdere agendapunten van de raadavond.

 

Raadslid Karin Bouwmeister reikt LA-pluim uit aan Peter en Marjolein Houthuijzen.

Vrijdag 30 november 2018 heeft raadslid Karin Bouwmeister de Lokaal Alternatief pluim uitgereikt aan de enthousiaste ondernemers en eigenaren van @Bij Welling en @Welling Catering Peter en Marjolein Houthuijzen voor hun geweldige prestatie; Het lopen van de Kika Marathon van New York op 4 november 2018. Daarnaast hebben ze een fantastisch bedrag van € 28.324,85 weten op te halen voor Stichting Kika.

BEKIJK de video voor hun verhaal.

 

Op weg naar een energieneutraal Gemeente Duiven

Graag nodigen wij je uit voor de politieke avond op dinsdag 4 december 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis @GemeenteDuiven.

Een van de onderwerpen zal zijn : Duiven energieneutraal 2050.

Wil je aanschuiven aan de ronde tafel om over dit onderwerp vragen te stellen hoe dit eruit komt te zien meldt je dan aan bij de griffie via griffie@duiven.nl.

Klik op de link agenda voor de  agendapunten van de politieke avond.

Onderwijshuisvestingsplan

Gisteren tijdens de raadsvergadering is het Onderwijshuisvestingsplan voor het basis onderwijs met een unaniem akkoord, vastgesteld in de gemeenteraad van Duiven.

Een mooie samenwerking van College, Schoolbesturen en Gemeenteraad.

Wilt u de alles nog een keer nalezen klik dan op deze link.

Uitnodiging politieke avond 6 november 2018

Graag nodigen wij je uit voor de politieke avond in het gemeentehuis @GemeenteDuiven. Deze avond gaat o.a. over de renovatie van de begraafplaats ’t Heijlige Lant. Aan het begin van de avond wordt er een korte presentatie gegeven over het eerste schetsontwerp van de renovatie.

Bent u benieuwd naar het schetsontwerp, kom dan vooral luisteren. Wilt u meepraten over het beschikbaar stellen van het budget meldt u dan aan bij de griffie via griffie@duiven.nl.

Klik op de link agenda voor de agendapunten van de politieke avond.

 

Thema-avond burgerbegroting

Op dinsdagavond 2 oktober 2018 is er een thema-avond over de burgerbegroting. Bij de burgerbegroting bepalen inwoners in plaats van de gemeenteraad welke onderwerpen en vraagstukken ze belangrijk vinden en waar ze budget in willen investeren.

 

Wij willen graag met jullie brainstormen hoe dit in de gemeente Duiven opgepakt kan worden. De avond begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Duiven. Wij nodigen je uit om hierbij aanwezig te zijn. Laat je even weten of je er bij bent?

Als je op agenda klikt zie je het programma van de avond.