Uitnodiging Politieke Avond 21 mei 2019

Graag nodigen wij je uit voor de Politieke Avond op dinsdag 21 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis @GemeenteDuiven.

Er zijn deze avond 5 onderwerpen deze zullen plaatsvinden in de raadszaal en publieke ruimte.

  • Ontwerp VVGB twee windturbines RWZI Innofase
  • Evaluatie experiment Burgerbegroting Duiven
  • Economische visie op De Liemers
  • Privatisering Mondriaanstraat 14
  • Zienswijzen op de jaarrekening en begroting van BVO DRAN, MGRE, 1Stroom, VGGM, SdL, Regio Arnhem Nijmegen.

Hier vind je de agenda van de politieke avond, de rondetafelgesprekken bespreken we graag met jou. Laat je even weten of je er bij bent?

Uitnodiging politieke avond 12 maart 2019

Graag nodigen wij je uit voor de politieke avond op dinsdag 12 maart 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis @GemeenteDuiven.

Om 19.00 uur zal er in de hal van het gemeentehuis door een aantal sprekers gebruik worden gemaakt van de Speakers Corner, je kunt hierbij ook aanwezig zijn.

Er zijn deze avond 3 ronde en 2 debattafels. De onderwerpen zijn:

  • Ontwikkeling Eilandplein 302, huisvesting Consultatie Bureau
  • Presentatie jaaroverzicht politie 2018 en zienswijze ontwerp meerjarenbeleidsplan politie
  • Presentatie voorgenomen realisatie rioolwaterzuivering InnoFase.

Hier vind je de agenda van de politieke avond, de rondetafelgesprekken bespreken we graag met jou. Laat je even weten of je er bij bent?

Experiment gebruik van katheder en interruptiemicrofoon

Om de raadsvergadering overzichtelijker en voor publiek en deelnemers levendiger te maken, gaan we het experiment aan om te werken met het katheder en de interruptiemicrofoon.

Afgelopen dinsdag was de aftrap.

Het door Groenlinks ingediende amendement werd toegelicht door de heer Baltjes aan het katheder.

Alle raadsleden konden via de interruptiemicrofoon vragen stellen en hun reactie hierop geven.

Raadslid Jan Knol gaf aan dat Lokaal Aternatief dit amendement steunt.

Burgemeester Rik de Lange stelt zich niet meer beschikbaar.

Burgemeester Rik de Lange heeft dinsdag aangekondigd dat hij zich niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn als burgemeester van de gemeente Duiven. Tot eind november 2019 blijft de burgemeester zich met evenveel betrokkenheid, inzet en enthousiasme inzetten voor de gemeente Duiven.

Burgemeester Rik de Lange: ‘Na ruim 21 jaar in het openbaar bestuur als raadslid, wethouder en burgemeester ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen. Dat kan binnen of buiten het openbaar bestuur zijn’. Ook speelt voor hem mee dat hij meer tijd wil vrij maken voor vrienden en familie.

Wethouder Gemma Tiedink:”Als wethouder Kunst, Cultuur en Erfgoed wil ik samen met inwoners, verenigingen en scholen zo veel mogelijk kinderen in Gemeente Duiven laten ervaren hoe blij je wordt van muziek maken, zingen, toneel spelen, schilderen, koken en knutselen.”

Je kunt je nu inschrijven! Kinderen uit Duiven, Groessen en Loo die in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool zitten ontvingen een Sjors Sportief, Sjors Creatief-boekje. Hiermee kunnen zij zich inschrijven om deel te nemen aan heel veel sportieve en creatieve activiteiten. Ik hoop dat elk kind een activiteit kiest uit het Sjors boekje vol verenigingen en initiatieven voor muziek, kunst en cultuur in Duiven, Groessen en Loo waar je samen met anderen creatief bezig kunt zijn.

Als wethouder Kunst, Cultuur en Erfgoed wil ik samen met inwoners, verenigingen en scholen zo veel mogelijk kinderen in Gemeente Duiven laten ervaren hoe blij je wordt van muziek maken, zingen, toneel spelen, schilderen, koken en knutselen.

Want van creatief bezig zijn, daar word je gelukkig van. Als je zingt bijvoorbeeld, komt er in je lijf een stofje vrij die je een gelukkig gevoel geeft en maak je extra verbindingen in je hersenen die je helpen om met moeilijke dingen om te gaan. Muziek maak je vaak samen in een orkest en samen dingen doen maakt mensen gelukkiger. En natuurlijk word je superblij als je jouw doel hebt bereikt omdat jouw schilderij of beeld nog mooier is geworden dan dat je het zelf van te voren had bedacht.

In ons gezin kijken we ook dit jaar weer uit naar het moment dat het Sjors boekje uitkomt. Onze oudste dochter heeft al cakejes versierd en gekookt via Sjors, de middelste heeft kennisgemaakt met vendelen en onze jongste dochter gaat dit jaar gitaar en trompet proberen. Als moeder vind ik het leuk om te zien dat ieder kind haar eigen hobby kiest en dat past altijd.

Het activiteitenboekje heet Sjors Sportief, Sjors Creatief maar kan gerust de ondertitel Sjors Geluk voeren……

Brainstormsessie in de OGtent op 10 januari 2019

Het onderwerp:  Energieneutraal in 2050

Het was een boeiende avond met veel informatie en een grote inbreng van de circa 40 aanwezige gasten.

De presentatie werd verzorgd door de heer Pieter Jan van Nispen van Sunna Energie te Duiven, daarna volgende er een uitgebreide brainstormsessie.

De opgehaalde informatie zal door de fractie van Lokaal Alternatief worden beoordeeld op haalbaarheid en inbreng in de gemeenteraad en B&W. Wanneer dit bekend is ontvangen jullie daarvan een bericht.

Wij willen iedereen die deelgenomen hebben aan deze avond bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng.

 

Uitnodiging politieke avond 15 januari 2019

Graag nodigen wij je uit voor de politieke avond op dinsdag 15 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis @GemeenteDuiven.

Schuif aan bij de ronde tafels of bij de debattafels en praat mee! Per tafel wordt één onderwerp besproken, er zijn tegelijkertijd meerdere tafels over verschillende onderwerpen.

Aan een van de debattafels wordt het onderwerp Duiven energieneutraal 2050 behandeld.

Klik voor de agenda op deze link.

Laat je even weten of je er bij bent?