Raadslid & Afvalbeleidspecialist Piet Arends reikt LA Pluim uit aan Go Clean Duiven

Met op de achtergrond een goed gevulde voetbalkooi en spelende kinderen reikt ons Raadslid & Afvalbeleid specialist: Piet Arends, de Lokaal Alternatief PLUIM uit aan GoClean-Duiven.

Voor hun bijdrage aan een #TROTSE, #DUURZAME & #GELUKKIGE samenleving, @ GemeenteDuiven.
Benieuwd naar hun reactie? Meer weten over GoClean Duiven en welke rol, volgens Wendy Van Heumen & Peggy Blaauw, Lokaal Alternatief Duiven kan spelen in de versterking van groene initiatieven?
BEKIJK de video en ZET JE GELUID (hard) AAN
Wil je samen met ons een bijdrage leveren aan een trotse, duurzame en gelukkige en samenleving, laat het ons weten via een persoonlijk bericht!

Raadslid Lokale Identiteit Piet Dijkstra reikt Lokaal Alternatief pluim uit aan Sjoerd Geurts

Ons raadslid voor versterking Lokale Identiteit: Piet Dijkstra reikt de Lokaal Alternatief PLUIM uit aan Sjoerd Geurts van Das Groessen, Liemers Actueel en Regio de Liemers (DLHG) (De Liemers Helemaal Goed).
Voor zijn bijdrage aan een #TROTSE, #DUURZAME & #GELUKKIGE samenleving, @ GemeenteDuiven.

Benieuwd naar zijn reactie? Meer weten over DAS Groessen, Liemers Actueel en De Liemers Helemaal Goed en welke rol volgens Sjoerd Geurts, Lokaal Alternatief Duiven kan spelen binnen de versterking van de lokale identiteit? BEKIJK de video en ZET JE GELUID (hard) AAN

Wil je samen met ons een bijdrage leveren aan een trotse, duurzame en gelukkige en samenleving, laat het ons weten via een persoonlijk bericht!

www.dasgroessen.nl
www.liemersactueel.nl
www.deliemershelemaalgoed.nl
www.lokaal-alternatief.nl

Motie accountantsverklaring 2016 unaniem aangenomen

Lokaal Alternatief heeft het initiatief genomen de Motie accountantsverklaring 2016 in te dienen samen met VVD, CDA, D66 en PvdA. Deze is unaniem aangenomen in de raadsvergadering van 20 maart jl.

De Sociale Verzekerings Bank (SVB) beheert de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) maar is naar verwachting ook dit jaar niet in staat gemeenten op tijd gegevens aan te leveren. Hierdoor kan onze accountant niet de garantie geven dat de jaarrekening op tijd kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. We roepen het college op deze motie te versturen aan de ministeries van BZK, SZW en VWS. Op deze manier zetten we de problemen op de agenderen en dringen we aan zo snel mogelijk maatregelen te treffen.

 

Motie Aanbestedingsvoordeel A15

 

Lokaal Alternatief heeft het initiatief genomen tot de Motie aanbestedingsvoordeel A15. Deze hebben wij samen met PvdA ingediend en is aangenomen in de raadsvergadering van 6 februari. In deze motie geven wij het college van burgemeester en wethouders opdracht om de minister van Infrastructuur en Milieu erop te wijzen dat de afspraak dat aanbestedingsvoordelen ten goede zullen komen aan de inpassing van de A15, gerespecteerd dienen te worden.

Aanleiding voor deze motie is de de motie die op 28 november 2016 in de TweedeKamer is aangenomen (motie 34550-A-38), ingediend door Dhr. Hoogland (PvdA) en Mevr. Visser (VVD), waarin is geconstateerd dat voor de nieuwe verbindingen VIA15 een forse tolopgave geldt die door weggebruikers moeten worden opgebracht en eventuele aanbestedingsmeevallers bij aanleg van dit project in mindering te brengen op de tolopgave.