Onderzoek naar aanvullende geluidsmaatregelen, fietspadverlichting zonder overlast en brug zonder bovenbouw

Maakt u zich ook zorgen over de de inpassing van de A15?

De A15 gaat er komen. We hebben voor wat betreft de inpassing ervan behaald wat op dit moment mogelijk is. Nu vragen we het college van Burgemeester en Wethouders om te onderzoeken of er in de toekomst toch nog aanvullende maatregelen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door ze als GemeenteDuiven zelf uit te voeren. We benadrukken hierin nogmaals dat we de brug willen zien zonder bovenbouw. Ook al is dit in het ‘Esthetisch programma van Eisen’ verwoord.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze motie. U kunt hiervoor contact opnemen met onze fractieleden. Contactinformatie vindt u via ‘Wie is LA’