Motie Statiegeldalliantie unaniem aangenomen: Gemeente Duiven sluit aan

Lokaal Alternatief nam in overleg met Go Clean De Liemers het initiatief voor de motie Statiegeld Alliantie. Samen met CDA Duiven dienden wij deze in en in de raadsvergadering van 20 februari jl. werd deze unaniem aangenomen. Gemeente Duiven gaat zich aansluiten bij De Statiegeldalliantie die zich inzet voor de uitbreiding van de statiegeldregeling op grote en kleine PET-flessen en blikjes. Uitbreiding van deze regeling zal het aandeel van PET-flessen en blikjes in zwerfafval sterk doen afnemen en zo bijdragen aan een schonere leefomgeving. En een schone leefomgeving daar word je gelukkig van! Meer informatie vind je via de Statiegeldalliantie en motie Statiegeldalliantie.