LA vraagt het windmolenbeleid op Innofase aan te passen

Gaat de toekomstige wereld van uw kinderen en kleinkinderen u ook zo aan het hart?

Lokaal Alternatief stimuleert energiebesparing en ontwikkelingen in wind-, zon- en biomassa-energieopwekking met als doel: verlaging van de CO2-uitstoot.

Met de Motie aanpassing beleid Windturbines vragen we het college van Burgemeester & Wethouders van GemeenteDuiven het beleid binnen het gebied InnoFase zo aan te passen dat energieopwekking uit wind en zon daar mogelijk wordt, de hoogte van de windturbines in het gebied InnoFase vrij is en de 30 m maximale hoogte van de windturbines voor dit specifieke gebied hiermee vervalt. Duiven Maakt Het Waar!