LA neemt initiatief voor Motie Operatie Steenbreek: Tegels eruit, planten erin


Operatie Steenbreek wil graag iedereen enthousiasmeren om de eigen tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening brengen zij hierbij onder de aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan de merkbare klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent ook minder vogels, insecten en andere dieren. Tijdens hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben – moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Inwoners die hun tuin vergroenen en geen insecticiden gebruiken, dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.

De Liemerse afdeling van Groei&Bloei bracht deze landelijke campagne bij ons onder de aandacht. Ook de lokale IVN en Imkervereniging Liemers bleken hier graag mee aan de slag te gaan. De wijkraad Duiven-West had dit onderwerp al opgenomen in hun wijkvisie. Omdat we lokale initiatieven willen ondersteunen met professionele kennis om hun effect te vergroten hebben we het initiatief genomen voor deze motie.

Meer informatie vindt u op www.operatiesteenbreek.nl