Geschiedenis van een Fietstunnelbesluit

 

Eerst was er een snelfietsroute. Enkele jaren geleden heeft de Stadsregio, Arnhem Nijmegen,- verantwoordelijk voor de mobiliteit in onze regio,- het plan gepresenteerd voor een snelfietsroute om de grotere woonplaatsen in deze regio met elkaar te verbinden. Het doel van deze snelfietsroute is om meer mensen, vooral voor het woon-werk verkeer de fiets te laten gebruiken in plaats van de auto. De kostenverdeling om de snelfietsroute aan te leggen was 90 % voor de Provincie Gelderland en de Stadsregio samen, en 10 % voor de gemeenten. Het tunneltje in de Zuidsingel in Duiven was niet opgenomen in de eerste plannen van de snelfietsroute. Nadat de Stadsregio is opgeheven heeft de Provincie de mobiliteitstaken van onze regio overgenomen.

Toen kwam er een fietstunnel…De provincie en het college projecteerden een tunnel voor de fietsers in de Zuidsingel. De provincie was en is van mening dat een snelfietsroute zonder enige voorrangskruising in Duiven niet voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden aan een dergelijke fietsroute. De kostenverdeling werd bepaald op een gelijkwaardig bedrag voor de gezamenlijke provincie en stadsregio, en de gemeente Duiven. Voor de gemeente Duiven betekende dit een bedrag van ongeveer € 750 000,-. Dit was voor Lokaal Alternatief niet acceptabel, de meeste andere partijen sloten bij ons aan. Als Lokaal Alternatief zijn we blijven zoeken naar een oplossing. Daarom hebben we met andere partijen begin dit jaar het college opdracht gegeven een onderzoek te laten doen om nut en noodzaak van een tunnel of een mogelijk alternatief voor de kruising in de Zuidsingel te bepalen.

… of gelijkvloerse kruising met middeneiland. Het rapport laat zien dat een fietstunnel natuurlijk de meest veilige oplossing is, maar tegen forse kosten. De variant “middeneiland” is weliswaar iets minder veilig, maar de kosten liggen vele malen lager, namelijk in totaal € 410.000. LA heeft het college gevraagd om deze variant aan de Provincie voor te leggen met de zelfde verdeelsleutel als voor de fietsroute, 10%-90%. Aan de kosten voor de middeneiland-variant wil de provincie echter beslist niet meebetalen. Dit gesprek heeft in financiële zin echter wel het nodige opgeleverd, omdat de toezegging is gedaan om meer mee te betalen aan de fietstunnel waarbij Duiven12% bijdraagt en de andere partijen 88%.

En ten slotte…. In een brief van de provincie van juli 2016 aan ons college wordt duidelijk dat de provincie buitengewoon bijzondere waarde hecht aan de tunnel in de Zuidsingel. Lokaal Alternatief heeft in de raadsvergadering van 3 oktober jl. een amendement ingediend met als opdracht aan ons college, dat we als gemeente Duiven ten hoogste € 270 000,- willen bijdragen aan de tunnel. Hiermee denken we als Lokaal Alternatief de meest veilige oplossing tegen de laagste kosten voor de inwoners van de gemeente Duiven te realiseren.