Gemeenteraad heeft voor het eerst een raadsprogramma.

 

Na een kort woord van Burgemeester Rik de Lange is het Raadsprogamma ambities 2018-2022 ondertekend door zes fractievoorzitters. In dit document staan de gezamenlijke ambities voor de komende raadsperiode van zes politiek partijen uit de raad.

Verschillen of gemeenschappelijke ambities?

Bij de verkiezingen worden vaak de verschillen tussen politieke partijen bekeken. In het raadsprogramma is juist gezocht naar de gemeenschappelijke ambities en speerpunten: waar kunnen we komende raadsperiode samen de schouders onder zetten? Het is daarom een breed gedragen akkoord waarin de ambities staan voor de komende vier jaar. In het document staat bijvoorbeeld dat de partijen willen gaan voor een levendig en vitaal centrum en dat ze de eenzaamheid in de gemeente willen tegengaan.

Geen discussie meer in de politiek?

Jawel, politieke partijen blijven verschillend. In het raadsprogramma is gezocht naar gedeelde doelen op hoofdlijnen. Hoe de politiek de ambities gaat halen en met welke middelen blijft een punt van discussie. Ook staan niet alle onderwerpen genoemd in het programma. Het college van burgemeesters en wethouders blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van deze doelen.

Bent u benieuwd wat er in het raadsprogramma staat? Klik dan op de link Raadsprogramma ambities 2018-2022.