Motie Aanbestedingsvoordeel A15

 

Lokaal Alternatief heeft het initiatief genomen tot de Motie aanbestedingsvoordeel A15. Deze hebben wij samen met PvdA ingediend en is aangenomen in de raadsvergadering van 6 februari. In deze motie geven wij het college van burgemeester en wethouders opdracht om de minister van Infrastructuur en Milieu erop te wijzen dat de afspraak dat aanbestedingsvoordelen ten goede zullen komen aan de inpassing van de A15, gerespecteerd dienen te worden.

Aanleiding voor deze motie is de de motie die op 28 november 2016 in de TweedeKamer is aangenomen (motie 34550-A-38), ingediend door Dhr. Hoogland (PvdA) en Mevr. Visser (VVD), waarin is geconstateerd dat voor de nieuwe verbindingen VIA15 een forse tolopgave geldt die door weggebruikers moeten worden opgebracht en eventuele aanbestedingsmeevallers bij aanleg van dit project in mindering te brengen op de tolopgave.

IJsbaan, tot volgend jaar!

gaba ijsbaan

De ijsbaan wordt vandaag opgeruimd. Vooral kinderen en jongeren kijken nu alweer uit naar volgend jaar.

Vrijwilligers, bedrijven en organisaties bedankt voor uw bijdrage aan veel ijsvertier!

Ook een goed idee voor een prachtig evenement? Wist u dat u sommige activiteiten alleen maar hoeft te melden en u geen vergunning nodig heeft? U vind meer informatie op de pagina van gemeente Duiven.