Uitreiking van de zilveren speld.

Het bestuur van Lokaal Alternatief heeft besloten een waardevol blijk van waardering uit te reiken aan leden van Lokaal Alternatief, die zich meer dan 4 jaren hebben ingezet voor het lokale bestuur van gemeente Duiven. De (paarse)pluim is inmiddels een bekend fenomeen en wordt regelmatig door Lokaal Alternatief uitgereikt aan inwoners die zich inzetten voor onze samenleving. Lokale goudsmid, Tessa Reijmer heeft van deze pluim een zilveren speld met logo Lokaal Alternatief gemaakt. Deze speld is op de algemene ledenvergadering van Lokaal Alternatief op 31 mei 2018 voor het eerst uitgereikt aan de oud-raadsleden Harrie Keultjes en Pieter Jan van Nispen. De afwezige leden, oud-wethouder Sjef van Groningen en oud-raadslid Jessica Segers, ontvangen deze speld binnenkort.

Lintjesregen

Afgelopen donderdag heeft de Burgemeester Rik de Lange, oud-raadslid Harry Keultjes mogen onderscheiden voor zijn bijzondere en grote verdiensten voor onze samenleving. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Harry van harte gefeliciteerd!

Raadsavond, benoeming wethouders, toelating raadsleden, benoeming fractieassistenten

Raadsavond 24 april 2018

Vanavond is de Raadsavond van de gemeenteraad van Duiven in de raadzaal van het gemeentehuis. De avond begint om 19:30 uur en is openbaar. Mocht de vergadering vanwege de agenda langer duren dan na 23.00 uur dan kan de gemeenteraad besluiten tot schorsing van de vergadering en deze vervolgen op de daaropvolgende woensdagavond. Dit vervolg van de raadsvergadering is eveneens openbaar en begint ook om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Je bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis @GemeenteDuiven. Laat je even weten of je er bij bent?

Hier vind je de agenda voor vanavond.

LA-Raadsleden en fractie-assistenten geïnstalleerd

Wanneer gaan onze nieuwe raadsleden aan de slag?

Nog een beetje onwennig zitten Ineke Knuiman, Gemma Tiedink-Koning, Jan Knol, John de Groot, Stefani Meijer-Uffing, Erik Hermsen& Karin Bouwmeister op hun zetel in de raad van GemeenteDuiven. Ook onze fractie-assistenten Piet Dijkstra & Piet Arends werden gisteren (29 maart) geïnstalleerd.

Op 10 april komen zij voor het eerst in actie tijdens de Politieke Avond. Dan staan het Raadsvoorstel Woningbouwprogramma Duiven 2018-2027 en het Initiatiefvoorstel Woningbouw Weidekervel 87 – 97 op de agenda.

Op de hoogte blijven van de gesprekken over het programma voor de komende 4 jaar? Like onze FB-pagina, volg ons op twitter @lokaalalternat1 of bezoek www.lokaal-alternatief.nl