Nieuws Items

2014-11 Amendement Aanpassing Verordening beeldende kunst

2014-10 Reactie op bezoek Commissaris van de Koning

2014-10 Ongerustheid over taken Brandweer

2014-04 Coalitieakkoord Samen

2014-04 Voorstel portefeuilleverdeling

2014-04 Nieuwsbrief april 2014

2014-03 Lokaal Alternatief opnieuw winnaar in lijsttrekkersdebat

2014-03 Bezoek burgemeester de Lange aan budovereniging Yusei Gachi te Duiven

2014-03 Bezoek burgemeester de Lange aan voetbalvereniging DVV

2014-03 Nieuwsbrief maart 2014

2014-03 Lokaal Alternatief ook met carnaval actief.

2014-02 Positieve Lokaal Alternatief geluiden in ’t Loo

2014-02 Nieuwsbrief februari 2014

2014-02 Rik de Lange bekijkt met Harry Keultjes het A-15 trace.

2014-02 Miriam ontvangt burgemeester De Lange in Loo

2014-02 Onderzoek Radboud Universiteit Gelderlanders zijn tegen herindelingen.

2014-02 Landelijke partijen laten bewoners tracé A15 in de kou staan. 

2014-02 Transformatie Sociaal Domein.

2014-01 Duiven, Groessen en ’t Loo kleuren paars!

2014-01 Meesters in de Rechten

2014-01 Nieuwjaarswens, Een nieuwe start 2014.

2013-12 Motie Onderzoek naar uitstoot fijnstof ten gevolge van A15 en spoor in de gemeente Duiven. Niet aangenomen wel aangehouden!

2013-11 Burgemeester Zomerdijk: Bedankt!

2013-11 Sjef van Groningen Lijsttrekker Lokaal Alternatief Duiven, Comeback Ineke Knuiman

2013-11 Algemene Beschouwingen LA begroting 2013 2017

2013-11 Buitengewone Ledenvergadering kieslijst 2014

2013-11 Motie Jongeren en woonruimte, aangenomen.

2013-10 Motie Verbeteren randvoorwaarden raadsleden, aangenomen.

2013-10 Amendement Bestemmingsplan Buitengebied

2013-09 Amendement Verordening winkeltijden, verworpen.

2013-07 Motie Heilweg 60 km, aangenomen.

2013-04 Amendement Onderzoek samenwerking Westervoort en fusie via natuurlijk proces,

2013-07 Amendement Liemerse Samenwerking

2013-04 Pleidooi tegen herindeling

2013-03 Amendement Profielschets Burgemeester, ingetrokken.

2013-02 Motie Verbetering treinvervoer op spoor Arnhem – Doetinchem, aangenomen.

2013-01 A15 trace noordvariant

2012-12 Motie Gelrepas tot 120% van het sociaal minimum

2012-11 Amendement Verbouwing stationsgebouwtje, verworpen.

2012-11 Amendement Renovatie fietsstalling SV Loo, aangenomen.

2012-11 A15 Prioriteit doortrekking A15 gezien in het kader van bezuiningen

2012-11 A15 Motie herbouw voor gedupeerde bewoners buitengebied

2012-07 Verslag Algemene Ledenvergadering 05 juli 2012

2012-05 A15 Klacht aan ministeries over Inspraak nieuwe stijl

2012-05 A15 Bijdrage aan combivariant volgens gebiedsvisie

2012-07 Amendement Recreatiefunctie nieuwbouw Leuvensestraat 19 21 en 21A, verworpen.

2012-02 Motie Vrijlaten lichtmasten bij paardenbakken

2012-02 A15 motie inschakelen nationale ombudsman

2012-02 A15 Motie gevolgen tracebesluit

2012-01 Piet Dijkstra wordt fractievoorzitter L.A.

2012-01 Nieuwjaarsboodschap Wim Möller

2012-01 Grondgebied Ontwikkelingskader Buitengebied

2012-01 A15 Verzoek Onderzoek ombudsman besluit doortrekking

2011-12 Motie Huisartsenpost spoedeisende hulp, aangenomen.

2011-12 A15 Ingezonden brief naar 2e kamercommissie

2011-12 A15 2011-12 Ingezonden brief naar 2e kamercommissie

2011-11 Amandement Home Start, aangenomen.

2011-11 Amandement Onderzoek binnensportcapaciteit, aangenomen.

2011-11 Motie Herbouw gedupeerde A15, aangenomen.

2011-11 Amendement Knelpunten reintegratiebeleid

2011-11 Motie Samenwerking Liemerse gemeenten, aangenomen.

2011-11 Motie Samenwerking Liemerse gemeentes, aangenomen.

2011-11 Motie Uitvoering onderzoek naar knelpunten re-integratiebeleid, aangenomen.

2011-10 A15 Vangnet voor gedeputeerden

2011-06 Verslag Algemene Ledenvergadering

2011-06 Verslag Algemene Ledenvergadering 23-06-2011

2011-06 Jan Hendriks, afscheid toespraak Wim Möller

2011-06 Jan Hendriks Dankwoord als scheidend voorzitter tijdens ALV

2011-04 Motie Gronden voor Natuur, aangenomen.

2010-12 Schoonhouden eigen stoep & Hoeveelheid strooizout

2010-12 Inzetverpichting uitkeringsgerechtigenden bij maatschappelijke activiteiten

2010-11 Amendement 1% regeling kunst, aangenomen.

2010-08 Amendement Sociaal Raadslieden Werk, ingetrokken.

2010-06 Verslag Algemene Ledenvergadering Lokaal Alternatief 2010-06-01

2010-03 Speerpunten Lokaal Alternatief

2010-01 Oog voor de menselijke maat