Wie is LA in bestuur Gemeente Duiven

Lokaal Alternatief: Vertrouwd, Vernieuwing, Verbinden! voor een Gelukkig Duiven

Wethouders

Lokaal Alternatief levert 2 wethouders aan het College van Burgermeester en Wethouders (2014-2018). Onze wethouders voeren het coalitieakkoord 2014 -2018 uit binnen het gedachtegoed van Lokaal Alternatief.

 

Raadsfractie:

De fractie van Lokaal Alternatief in de Duivense gemeenteraad bestaat uit leden van Lokaal Alternatief die gekozen zijn door de bevolking uit Duiven, Groessen en Loo. In de politieke arena conformeren de fractieleden zich bij het uitvoeren van hun taak aan het gedachtegoed van Lokaal Alternatief.

Ineke Knuiman
Ineke Knuiman Raadslid
Stefani Meijer
Stefani Meijer Raadslid
Piet Dijkstra
Piet Dijkstra Fractie-assistent
Gemma Tiedink
Gemma Tiedink Raadslid
Karin Bouwmeister
Karin Bouwmeister Raadslid
Piet Arends
Piet Arends Fractie-assistent
Jan Knol
Jan Knol            Raadslid
John de Groot
John de Groot Raadslid
Erik Hermsen
Erik Hermsen Raadslid