Documenten

Verkiezingsprogramma

Nieuwsbrief

2018 Februari

2017 December

2017 September

2017 Mei

2017 Januari

2016 September

2016 Politiek Ludiek

2016 Mei

2015 September

2015 Juni

2014 Januari

Coalitieprogramma

Samen werken we aan onze gemeente

Moties & Amendementen

  • 2017 Ingediende Moties

Statiegeldalliantie

Esthetisch Programma van Eisen A15

Aanpassing beleid Windturbines

Red de bij en de vlinder

Privatisering gebouwen Visserlaan

Accountantsverklaring 2016

Aanbestedingsvoordeel A15

  • 2017 Ondertekende Moties

Opheffen besluit toestaan fietsers in de voetgangerszone van het centrum